Kuntavaalit 2021: Sosiaalinen luototus

Kunta voi myöntää sosiaalisen luoton henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa muulla tavoin, mutta jolla kuitenkin on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta. Sosiaalinen luototus oli vuonna 2019 aktiivisessa käytössä vain 30 kunnassa; Suomessa on 309 kuntaa. Nykytilanne asettaa ihmiset epäyhdenvertaiseen asemaan asuinpaikan perusteella ja siten edistää alueellisia eroja kansalaisten taloudellisessa toimintakyvyssä ja hyvinvoinnissa.

Kuluttajaliitto: Sosiaalinen luototus tulee saada jokaiseen kuntaan. Lainan tulee olla saatavilla samoin ehdoin asuinpaikasta riippumatta ja prosessin on oltava nopea, jotta se vastaa akuuttiin tarpeeseen. Sosiaalisella luotolla turvataan kotitalouksien toimintakykyä ja ehkäistään taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista.

Takaisin Kuntavaalit-sivulle