Kuntavaalit 2021: Maankäytön suunnittelulla ilmastonmuutosta vastaan

Ilmastonmuutos on yksi suurimmista ihmiskunnan uhkista. Suuri osa kasvihuonepäästöistä johtuu liikenteestä. Suoraan liikenteeseen kohdistuvilla toimenpiteillä (esimerkiksi vähäpäästöisiin autoihin siirtyminen, liikenteen verotus) ei välttämättä pystytä vähentämään liikenteen päästöjä riittävästi. Yhdyskuntarakenteella on vaikutusta ihmisten liikkumistarpeeseen ja liikkumismuotoihin ja sitä kautta kasvihuonepäästöihin.

Kuluttajaliitto: Kuntien tulee maankäytön suunnittelussa huolehtia siitä, että palvelut ja työpaikat on helppo saavuttaa myös joukkoliikenteellä, pyöräillen ja kävellen.

Takaisin Kuntavaalit-sivulle