Kuntavaalit 2021: Jätteiden kierrätyksen edistäminen ja yhdenmukaistaminen

Eri puolilla Suomea asukkailla ja kuluttajilla on saatavilla eritasoisia ja erilaisia jätehuollon palveluita. Tällä hetkellä kunnissa jätehuollon käytännöt ja käytetyt termit eivät ole yhdenmukaisia – tämä vaikeuttaa kuluttajan mahdollisuuksia lajitella onnistuneesti. On myös tärkeää, että jätehuoltomaksut kannustavat jätteiden lajittelemiseen.

Kuluttajaliitto: Kunnan tulee kannustaa kuluttajia ja taloyhtiöitä siirtymään laajempaan lajitteluun. Selkeillä ja yhtenäisillä lajitteluohjeilla, käytännöillä ja termeillä sekä lajitteluun kannustavilla maksuilla autetaan kuluttajia lajittelemaan onnistuneesti.

Takaisin Kuntavaalit-sivulle