Kyselytulokset 2016

Kuluttajaparlamentti selvitti kuluttajakyselyillä kuluttajien kokemuksia hallituksen säästötoimenpiteiden vaikutuksista omaan talouteen ja terveydenhoitoon. Tulosten mukaan monet pitkäaikaissairaat eläkkeensaajat ja työttömät kipuilevat jo nyt toimeentulonsa kanssa ja tinkivät omasta terveydenhoidostaan. Merkittävä osa vastaajista koki leikkausten heikentävän omaa toimeentuloa sekä terveydenhoitoa entisestään. Järjestöjen mukaan leikkaustoimenpiteet tulevat säästöjen sijaan kasvattamaan kestävyysvajetta sekä lisäämään väestön terveyseroja ja syrjäytymistä.

Toimintavuonna kartoitettiin myös lasten ja nuorten kriisipalveluiden saatavuutta. Tuloksista selviää, että moni kriisiapua tarvitseva lapsi tai nuori jää palvelutta, eikä kuntien palvelusta tiedottaminen ole nykyisellään riittävää. Myös palveluohjauksessa ja palvelun laadussa on kehitettävää. Voit tutustua tuloksiin tarkemmin alla olevista tiedoistoista!