Kampanjan yhteistyökumppanit

Kampanjan yhteistyökumppanit

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet on riippumaton ja kaikille avoin kansalaisjärjestö. Liitto edistää kuluttajan oikeuksiin, kuluttajan talouteen, elintarvikkeisiin ja ravitsemukseen sekä eettiseen kuluttamiseen liittyviä asioita toimien kuluttajien äänenä markkinoilla ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. www.kuluttajaliitto.fi

Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. www.poliisi.fi

Tulli edistää tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa sen oikeellisuuden, kantaa tehokkaasti tavaraverot, tarjoaa palveluita asiakaslähtöisesti sekä suojaa yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia. www.tulli.fi

Viestintävirasto vastaa viestintäverkkojen ja -palvelujen ohjauksesta ja valvonnasta yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on, että uusilla palveluntarjoajilla on mahdollisuus päästä markkinoille, taajuuksia riittää uusiin tarpeisiin ja ettei kuluttajien oikeuksia poljeta. Viestintävirasto tuottaa tietoturvallisuuden viranomaispalveluita kansalaisille, elinkeinoelämälle ja julkishallinnolle. www.viestintavirasto.fi

Kilpailu- ja kuluttajavirasto turvaa ja edistää toimivia markkinoita. Toimivat markkinat ovat niin yritysten kuin kuluttajienkin etu. Markkinat toimivat, kun yritysten kesken on kilpailua ja kuluttajan oikeuksia suojataan. www.kkv.fi

Autamme kuluttajia rajat ylittävän kaupan ongelmissa, pääteemoinamme on matkustaminen ja verkkokauppa. www.ecc.fi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi. www.tukes.fi

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. www.kauppa.fi