Hävikkifoorumin työpajoissa ideoidaan uusia hävikkiratkaisuja

Hävikkifoorumin logo ja teksti: "Puolitetaan ruokahävikki yhdessä 2030 mennessä."

Suomi, kuten muutkin EU-maat, on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen kunnianhimoiseen tavoitteeseen puolittaa ruokahävikki vuoteen 2030 mennessä. Näissä hävikkitalkoissa kuluttajissa nähdään suurin potentiaali, sillä koko ruokaketjun hävikistä yli kolmasosa syntyy juuri kodin seinien sisällä.

Toisaalta on tunnistettu, että nykytoimet ovat riittämättömiä tavoitteen saavuttamiseksi. Esimerkiksi Reynoldsin et al. (2019)* tekemän selvityksen mukaan suurimmalla osalla tämänhetkisistä kuluttajiin kohdistuvista toimista voidaan saavuttaa vain 5–20 %:n vähennys ruokahävikissä. 

Kuluttajaliiton koordinoiman kansallisen Hävikkifoorumi-hankkeen yksi keskeinen tavoite on luoda mahdollisuuksia uusien hävikkiratkaisujen syntymiselle sekä luoda suositukset keskeisimmistä keinoista vaikuttaa kuluttajien hävikkiin.

Hävikkifoorumi tukee tavoitetta kotitalouksien hävikin vähentämisen osalta myös kokoamalla kaikki kiinnostuneet ruoka-alan toimijat, yritykset, järjestöt, paikalliset ruohonjuuritason toimijat sekä muut tahot tekemään vaikuttavaa yhteistyötä ja viestintää, jotta hävikki vähenisi tehokkaammin.

Hävikkifoorumin työpajoissa innovoidaan uusia keinoja ohjata ja tukea kuluttajia kohti hävikin vähentämistä esimerkiksi elintarvike- tai pakkaussuunnittelulla, erilaisia digitaalisia hävikkiratkaisuja kehittämällä sekä kodin, päivittäistavarakaupan ja ruoan verkkokaupan toimintaympäristöjä muokkaamalla käyttäytymistieteen tuuppauskeinoja hyödyntäen.

Ruokahävikkiselvityksen ja työpajoista koostetun aineiston pohjalta hankkeessa luodaan lista konkreettisista suosituksista, joiden avulla ohjata kuluttajia kohti kuluttajakäyttäytymisen muutosta ja ruokahävikin vähentämistä.

Hävikkifoorumin työpajatoiminta alkoi vuonna 2021 lokakuussa ja pohjautuu Luonnonvarakeskuksen ja Valintamuotoilijoiden ruokahävikkiselvitykseen, joka toteutettiin osana hanketta.

Mikäli kiinnostuit työpajatoiminnasta, haluaisit päästä Hävikkifoorumin postituslistalle tai organisaatiosi haluaisi liittyä Hävikkifoorumin, ole yhteydessä Hävikkifoorumin hankekoordinaattoriin Jenni Vainiorantaan.

Lisätietoa myös hankkeen sivuilta: www.kuluttajaliitto.fi/havikkifoorumi

JENNI VAINIORANTA

HANKEKOORDINAATTORI

* Reynolds, C., Goucher, L., Quested, T., Bromley, S., Gillick, S., Wells, V.K, Evans, D., Koh, L., Carlsson Kanyama, A., Katzeff, C., Svenfelt, Å. & Jackson, P. 2019. Review: Consumption-stage
food waste reduction interventions – What works and how to design better interventions. Food Policy, Vol. 83: 7–27.