Kuluttajaliiton Hävikkifoorumin ja Eteläkärjen Kuluttajat ry:n arvonnan säännöt

Arvonnan järjestämisestä ja hallinnoimisesta vastaa yksinomaan Kuluttajaliitto ja Eteläkärjen Kuluttajat ry. Osallistumalla arvontaan ohjeiden mukaisesti hyväksyt automaattisesti nämä ehdot.

1. Järjestäjä

Arvonnan järjestää Kuluttajaliitto sekä Eteläkärjen Kuluttajat ry (jäljempänä ”Järjestäjä”).

2. Osallistuminen

Osallistujan tulee olla vähintään 18-vuotias ja asua Suomessa. Järjestäjän työntekijät eivät osallistu arvontaan. Kampanjaan voi osallistua vain kerran. Järjestäjä ei vastaa osallistusesteistä tai virheestä osallistumisessa.

Voit osallistua arvontaan täyttämällä arvontalomakkeen arvontalippaaseen Hangon kirjastolla tai Tammisaaren kirjastolla. Järjestäjä arpoo kolme (3) voittajaa kaikkien vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken. Otamme arvonnan voittajiin yhteyttä puhelimitse ja/tai sähköpostitse. Voittajalla on kaksi viikkoa (14 päivää) aikaa vastata viestiin, jossa ilmoitamme voitosta. Jos voittajaa ei tavoiteta kahden viikon aikana, pidätämme oikeuden arpoa uuden voittajan.

3. Osallistumisaika ja palkinnot

Voit osallistua arvontaan Hangon kirjastolla keskiviikkona 20.4.2022. tai Tammisaaren kirjastolla 3.-15.5.2022. Palkinnot jaetaan 31.5.2022 mennessä.

Arvonnassa jaetaan pääpalkintona 29,90 euron arvoinen sieni- ja hedelmäkuivuri. Kuivurin lisäksi jaetaan kaksi Kuluttaja-lehden kolmen kuukauden määräaikaista kokeilujaksoa lehden digiversioon. Palkintoja ei voi vaihtaa käteiseen tai muihin tavaroihin. Arvontaan osallistuminen on vastikkeetonta eikä edellytä tuotteen tai palvelun ostamista.

Palkinnot toimitetaan voittajille sähköpostitse. Mikäli palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.

4. Oikeudet

Oikeudet kilpailuun liittyvään materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat Järjestäjälle.

5. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron palkinnoista. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa järjestäjän ja sen yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Järjestäjä ei vastaa kyselylomakkeen lähettämiseen liittyvistä ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

6. Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus

Järjestäjä käsittelee osallistujien henkilötietoja ainoastaan arvonnan toteuttamiseksi ja palkinnon luovuttamiseksi. Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin, eikä niitä käytetä muuhun tarkoitukseen kuin arvontavoitosta ilmoittamiseen. Henkilötiedot tuhotaan 2 kuukauden kuluttua arvonnan järjestämisestä.

7. Sääntöjen muuttaminen

Järjestäjä pidättää oikeudet näiden sääntöjen muuttamiseen.

8. Muut ehdot

Kuluttajaliitto pidättää oikeuden tarkistaa ja sulkea pois osallistujia, mikäli epäilemme vilppiä tai epärehellistä toimintaa. Arvonnan järjestäjät pidättävät oikeuden hylätä osallistuneet henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tehdä kampanjaan ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.