Kutsu: Hävikki haltuun kotona -työpaja 4.5. 13:00-15:30

Merkittävä osa ruokaketjun ruokahävikistä muodostuu kodin seinien sisällä. Miten rutiinit vaikuttavat ruokahävikin syntyyn? Onko keittiön ympäristöllä merkitystä? Kuinka kodin ympäristöä ja rutiineja voitaisiin muuttaa suuntaan, joka tukisi paremmin ruokahävikin vähentämistä? Ilmoittaudu mukaan Hävikki haltuun kotona-työpajaan ja ole mukana kokoamassa tehokasta työkalupakkia kuluttajien hävikin taklaamiseksi! Hävikkiratkaisuja pohdittaessa hyödynnetään kiinnostavasti tietoa erilaisista kuluttajatyypeistä sekä käyttäytymistaloustieteen tuuppausmenetelmistä.

Koko ruokaketjun hävikistä yli kolmasosa muodostuu kotitalouksissa. Siksi erityisesti kotitalouksien hävikin vähentämiseen kohdistuu suuria odotuksia, kun pyritään saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen ruokahävikin puolittamistavoite. Tavoitetta on kuitenkin vaikea saavuttaa ellei keksitä myös uusia ratkaisuja, joiden avulla hävikki kodeissa vähenisi tehokkaammin.

Kodin ympäristössä kiire ja arjen pinttyneet rutiinit haastavat ruokahävikin vähentämistä. Luonnonvarakeskuksen ja Valintamuotoilijoiden Hävikkifoorumi-hankkeelle toteuttamassa ruokahävikkiselvityksessä todettiin rutiinien, tapojen ja tottumuksien vaikuttavan keskeisesti ruokahävikin syntymiseen kodeissa. Myös ruokasuunnittelun, ruoan säilyttämistapojen ja heikkojen kotitaloustaitojen havaittiin olevan keskeisiä hävikkiin vaikuttavia tekijöitä.

Työpajan tavoitteena on:

  • Koota yhteen ratkaisuja, joiden avulla kuluttajat voivat muokata omien keittiöidensä ympäristöä hävikin vähentämisen kannalta optimaaliseksi.
  • Koota neuvoja, joiden avulla kuluttajat voivat muuttaa rutiinejaan suuntaan, joka tukee hävikin vähentämistä.
  • Pohtia yhdessä uusia ratkaisuja kuluttajien tukemiseksi hävikkitalkoissa. Millaisia uusia teknologisia, sosiaalisia tai säilytykseen liittyviä ratkaisuja tulisi luoda kodin ympäristöön, jotta hävikki vähenisi tehokkaammin?

Tervetuloa ideoimaan keinoja, joilla vähentää kotitalouksien ruokahävikkiä!

Työpaja järjestetään etänä Zoomissa.

Ilmoittaudu työpajaan tällä lomakkeella 27.4. mennessä.