Tiedotteet

Yhteistiedote: Vesipullojen viherväitteissä parannettavaa – kuluttajajärjestöt tekivät valituksen harhaanjohtavista käytännöistä

7.11.2023 | Vastuullinen kuluttaminen

Vesipullojen kierrätettävyys- ja kierrätysväitteistä löytyy parannettavaa, selvisi eurooppalaisten kuluttajajärjestöjen yhteisestä selvityksestä. Selvityksen mukaan vesipulloista löytyy harhaanjohtavia väitteitä, jotka ovat EU-lainsäädännön vastaisia. Lue tiedotteesta, mitkä viherväitteet osoittautuivat ongelmallisimmiksi.

Kuluttajaliitto ry osallistui eurooppalaisten kuluttajajärjestöjen yhteiseen projektiin, jossa kattojärjestö BEUC sekä kuluttajajärjestöt 14 maasta raportoivat EU-viranomaisille yritysten harhaanjohtavista kaupallisista käytännöistä liittyen vesipulloihin. Järjestöt ovat tänään laittaneet vireille niin sanotun ulkoisen hälytyksen Euroopan komissiolle sekä kuluttajaviranomaisten verkosto CPC:lle.

Keskiverto eurooppalainen kuluttaja juo noin 118 litraa pullotettua vettä vuodessa ja 97 % tästä määrästä on pakattu muovisiin pulloihin. Suomessa muoviset juomapakkaukset kulkeutuvat pääasiassa kierrätykseen, mutta kaiken kaikkiaan muovipullot ovat yksi suurimmista muovisaasteen aiheuttajista eurooppalaisilla rannoilla.

“Muovisissa juomavesipulloissa esiintyvät väittämät ovat yksi esimerkki harhaanjohtavasta viherpesusta. Suomessa kierrätysjärjestelmä toimii hyvin verrattuna eurooppalaiseen keskiarvoon, mutta väitteet eivät silti ole ongelmattomia täälläkään. Lisäksi suomalaisen kuluttajan tulee ymmärtää, ettei tilanne ole yhtä hyvä muualla Euroopassa, minkä vuoksi väitteisiin tulee suhtautua erityisen kriittisesti ulkomailla”, muistuttaa Kuluttajaliiton vaikuttamistyön päällikkö Tiina Vyyryläinen.

Viherväitteet pullojen kierrätettävyydestä ja kierrätyksestä ovat selvityksen mukaan liian ylimalkaisia, paikkansapitämättömiä tai riittämättömästi perusteltuja. Suurimmat haasteet liittyvät seuraaviin väittämiin:

  • ”100 %” kierrätettävä”
    Tämän kunnianhimoisen väitteen toteutuminen riippuu monesta tekijästä, kuten kierrätysinfrastruktuurin olemassaolosta, lajitteluprosessin tehokkuudesta jne. PET-pullojen kierrätettävyysasteen arvioidaan olevan vain 55 % EU:ssa keskimäärin ja pullo päätyy uudelleen pulloksi vain 30 % todennäköisyydellä.
  • ”100 % kierrätetystä materiaalista”
    Tämä väite antaa ymmärtää, että koko pullo kaikkine osineen olisi tehty täysin kierrätetystä materiaalista. Pullonkorkkeja ei kuitenkaan voida valmistaa kierrätetystä materiaalista EU-sääntöjen vuoksi ja etiketit ovat vain harvoin nekään kierrätetystä materiaalista. Pullojen valmistuksessa kierrätysmateriaaliin myös usein lisätään ns. neitseellistä muovia.
  • Erilaisten vihreyteen, vastuullisuuteen liittyvien visuaalisten keinojen käyttö
    Markkinointimateriaalissa hyödynnetään usein vihreää väriä, kierrätystä kuvaavia logoja ja merkkejä, jotka saavat aikaan virheellisen mielikuvan ympäristöystävällisyydestä, muovin ikuisesta kierrosta tai jopa pullojen myönteisestä ympäristövaikutuksesta.

”Vaatimuksenamme on, että viranomaiset varmistavat, ettei kuluttajia harhaanjohdeta edellä kuvatun kaltaisilla väitteillä”, kommentoi Vyyryläinen. Valituksen kohteena ovat suuret monikansalliset juomavesikauppiaat kuten Coca-Cola HBC, Danone sekä Nestlé Waters/Nestlé.

Vyyryläinen jatkaa: ”Oli kyse sitten uusien vaatteiden ostamisesta, pankkitilin avaamisesta tai pullotetun veden ostamisesta, kuluttajat haluavat tehdä vastuullisia valintoja ja etsivät tietoa valintojensa tueksi. Valitettavasti heihin kohdistetaan nykyisin paljon viherpesua eivätkä kuluttajat tiedä, mihin voivat luottaa ja mihin eivät. Vastuullisten valintojen tekeminen on nykyisin hyvin vaikeaa.”

”Haluamme olla mukana lisäämässä tietoisuutta viherpesusta ja kannustamassa viranomaisia toimimaan viherpesun kitkemiseksi. Siksi olemme mukana valituksen tekemisessä yhdessä sisarjärjestöjemme sekä kattojärjestömme kanssa. EU:ssa on vireillä useita aloitteita, joiden tavoitteena on kitkeä viherpesua pois markkinoilta. Lainsäädäntötyö on kuitenkin hidasta ja myös nopeita toimia tarvitaan kuluttajakäyttäytymisen ohjaamiseksi nykyistä kestävämpään suuntaan.”

Selvitystyö tehtiin yhdessä ClientEarth sekä ECOS -ympäristöjärjestöjen kanssa.

Lisätietoa (englanniksi):