Lausunnot

Kirjallinen lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta

15.9.2023 | Sosiaali- ja terveyspalvelut

Tähän voitte kirjoittaa kommenttinne asetusluonnoksen 1 §:ään (Avustuslajit)

Avustuslajien käsitteistön yhdenmukaistaminen on kannatettava tavoite. Käsitteistön määritelmät tulisi kuitenkin kirjata nykyistä selkeämmin. Uutena avustuslajina esitellään kohdennettu yleisavustus, mutta sen sisältö jää epäselväksi.

Tähän voitte kirjoittaa kommenttinne liittyen asetusluonnoksen 4 §:ään (Avustuksen määrä)

Kuten esim. SOSTE lausunnossaan toteaa niin järjestöjen varallisuusasema voi vaihdella kalenterivuosittain ja yhden tilivuoden tilinpäätös voi sisältää ei-toistuvia satunnaisia eriä.  Näin ollen avustuksen määrään vaikuttava varallisuusarvio tulisi tehdä useamman kuin yhden tilikauden tilinpäätöksen perusteella.

Tähän voitte kirjoittaa kommenttinne liittyen asetusluonnoksen 6 §:ään (Avustuspäätös)

Järjestön toiminnan kehittämiseksi ja mahdollisen oikaisuvaatimuksen perusteluja varten avustuspäätöksestä tulisi käydä ilmi hylkäävän päätöksen yksilöidyt perustelut.

Tähän voitte kirjoittaa kommenttinne liittyen asetusluonnoksen 10 §:ään (Yleisavustus)

Kuluttajaliitto kannattaa SOSTEn vaatimusta 4 momentin täsmällisemmälle muotoilulle.

Tähän voitte kirjoittaa kommenttinne liittyen asetusluonnoksen 11 §:ään (Investointi- ja hankeavustukset)

Kuluttajaliitto kannattaa SOSTEn vaatimusta säännöksen täsmällisemmälle muotoilulle.

Tähän voitte kirjoittaa kommenttinne liittyen asetusluonnoksen 16 §:ään (Kirjanpito)

Avustuksien käyttöön liittyvien tositteiden säilytysajan pidentäminen kirjanpitolain säilytysaikaa pidemmäksi aiheuttaa avustuksen saajille lisätyötä ja hallinnollisia kustannuksia. Kuluttajaliitto esittää kirjanpitolain säilytysaikojen noudattamista.