Paikalliset

Pääkaupunkiseudun Kuluttajat: Hekan vuokrankorotukset kohtuuttomia

7.9.2023 | Asuminen

Heinäkuun lopulla Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) varoitti tulevista vuokrakorotuksista, jotka pahimmassa tapauksessa olisivat jopa 15 %. Pääkaupunkiseudulla toimiva kuluttajayhdistys Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry pitää vuokrankorotuksia asukkaiden kannalta kohtuuttomina ja vaatii Hekan talouslukujen kriittistä tarkastelua, jotta vuokrankorotusten todellinen vaadittu taso ja täysin välttämättömät korjaus- ja huoltotyöt voidaan määritellä.

Alueellisen kuluttajayhdistyksen kannanotto: 

Kohtuuttomalta kuulostava korotus on kuitenkin mahdollinen ja jopa laillinen. Aravavuokra-asunnon vuokranantajalla on oikeus korottaa vuokraa yksipuolisesti, jotta aravavuokra-asumisessa toimisi sitä koskevan lainsäädännön mukainen omakustannusajatteluun perustuva vuokranmääritys.

”Aravavuokra-asuntojen tarkoituksena on, että kohtuullisella vuokratasolla helpotetaan pienituloisimpien vuokra-asunnon löytämistä ja asumista”, Pääkaupunkiseudun Kuluttajat huomauttaa.

Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry katsoo, että nyt esitetyt kohtuuttomat vuokrakorotukset vaarantavat Hekan aseman aravavuokra-asuntojen vuokranantajana, jos vuokrataso lähestyy markkinatason hintoja. Yhdistys toteaa, että Hekan on syytä pohtia keinoja, joilla vuokrat voitaisiin pitää kohtuullisella tasolla ilman kaavailtujen korotusten toteuttamista täysimääräisesti ja näin pienentää ensi vuoden korotustarvetta. Myös muut elinkustannukset ovat nousseet ja asumismenojen äkilliset suuret korotukset saattavat monen kotitalouden kestämättömän tilanteen eteen.

Pääkaupunkiseudun Kuluttajat yhtyy Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaoston kritiikkiin Hekan kyvyttömyydestä valmistautua siihen, että korkotaso normalisoituu. Hekan on välttämätöntä päivittää stressitestinsä, jotta samalainen tilanne ei toistuisi tulevaisuudessa.

Hekan talouslukuja tulisi tarkastella kriittisesti ja huolellisesti, jotta voidaan määritellä vuokrankorotusten todellinen vaadittu taso. Hekan pitäisi selvittää kattavasti myös korjaus- ja huoltotöiden tarvetta siten, että vain välttämättömät korjaukset tehdään nyt ja muita lykätään.

Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry – Huvudstadsregionens Konsumenter rf on pääkaupunkiseudulla toimiva Kuluttajaliiton itsenäinen kuluttajayhdistys. Lisää tietoa: Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry