Paikalliset

Satakunnan Kuluttajat: Porin asiointiliikenne kuntoon – myös syrjäseuduilla 

31.8.2023 | Julkinen liikenne

Satakunnan Kuluttajat on huolissaan julkisen liikenteen linja-autovuorojen harventumisesta. Yhdistyksen mukaan tiheämmät vuorovälit edistäisivät tasa-arvoisuutta asuinpaikasta riippumatta sekä erityisesti ikäihmisten omatoimisuutta ja sosiaaliseen toimintaan osallistumista. Kiitosta puolestaan saa Porin vanhusneuvoston ehdotus julkisen liikenteen muuttamisesta ikäihmisille maksuttomaksi ruuhka-aikojen ulkopuolella. 

Alueellisen kuluttajayhdistyksen kannanotto: 

Porin alueella on viime aikoina käyty keskustelua kunnan reuna-alueiden linja-autoyhteyksistä. Esimerkiksi Laviasta Poriin pääsee arkisin aikaisin aamulla, ja ainoa paluuvuoro lähtee iltapäivällä neljän jälkeen. Jo ennestään harvalukuisten linja-autovuorojen päässä asuville ihmisille on muuallekin väläytelty vuorojen vähentämistä entisestään. 

”Liian harvat vuorovälit eristävät ihmisiä palveluista ja lisäävät alueiden eriarvoisuutta. Kerran päivässä kulkevat vuorot ovat kohtuuttomia varsinkin ikäihmisille ja pienten lasten kanssa kulkeville”, Satakunnan Kuluttajat toteaa. 

Aikainen lähtö ei myöskään palvele asiointiliikennettä, sillä virastot ja pankit avautuvat vasta paljon myöhemmin. Lyhyenkin asian hoitaminen vie siis koko päivän ja on siten monelle aivan liian raskasta. 

Satakunnan Kuluttajien mielestä keskustelua riittävistä linja-autovuoroista on tärkeää jatkaa ja hakea ratkaisua, joka takaa asukkaiden tasapuolisen kohtelun koko alueella. 

Porin keskustassa ja lähialueilla linja-autoliikenteen tilanne on usein päinvastainen. Linja-autoja kulkee koululaisliikenteen ulkopuolella valitettavan tyhjänä. Porin vanhusneuvosto on esittänyt Porin kaupungin joukkoliikennejaostolle ikäihmisten maksutonta joukkoliikennettä koululaisvuorojen ulkopuolella. Satakunnan Kuluttajat tukee lämpimästi tätä esitystä. 

”Esitys on erinomainen ja sillä tavoin voidaan täyttää ruuhkavuorojen ulkopuolella kulkevien bussien tyhjiä paikkoja, sekä samalla tukea ikäihmisten omaa toiminnallisuutta. Asiointikäyntien lisäksi tämä helpottaisi myös ikäihmisten osallistumista virkistystoimintoihin”, yhdistyksestä todetaan. 

Kuten Porin vanhusneuvoston esityksessä todetaan, tästä ei aiheutuisi Porin kaupungille edes kuluja. 

Satakunnan Kuluttajat ry on Satakunnan alueella toimiva Kuluttajaliiton itsenäinen kuluttajayhdistys.  

Lisätietoja: Satakunnan Kuluttajat ry