Blogit

Hallitusohjelmassa kuluttajalle paljon hyvää, mutta myös paljon huonoa

30.6.2023 | Kuluttajaliitto

Hallitusohjelma ohjaa Suomen suuntaa seuraaville vuosille ja kertoo, minkälaista lainsäädäntöä ja yhteiskuntaa tänne rakennetaan. Moni taho on ilmaissut oman näkemyksensä hallitusohjelman sisällöstä. Miten Kuluttajaliiton tavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa?

Kuluttajaliitollakin on ollut ahkerasti kädessään pääministeri Orpon ”Vahva ja välittävä Suomi” -opus. Tässä kirjoituksessa nostamme esiin nimenomaan kuluttajille olennaisia kirjauksia. Huomioita potilaiden ja sote-palveluiden asiakkaiden kannalta voit lukea Kuluttajaliiton potilaan oikeuksien asiantuntijan blogista.

Listasimme alle eduskuntavaalitavoitteidemme kuluttajateemoja ja pohdintaa siitä, miten nämä näkyvät hallitusohjelmassa. Teemat on värikoodattu liikennevalojen mukaisesti sen perusteella, miten hyvin ne näyttävät toteutuvan hallitusohjelmassa.

Tavoitteemme: Kohtuulliset elinkustannukset ja kestävä arki

Oikeus kestävään ja kohtuuhintaiseen arkeen kaikille.

Hallitusohjelma sisältää monia hienoja kirjauksia ostovoiman ja arjen kustannusten kohtuullisuudesta. Keinot jäävät osin avoimeksi. Myös heikoimmassa asemassa olevien kuluttajien taloudellinen asema aiheuttaa suurta huolta.

Positiivista kuitenkin on, että esimerkiksi talousosaamisen kasvattamiseen tullaan panostamaan ja kriisivuosista tullaan ottamaan oppia ja pohtimaan, miten esimerkiksi kohtuulliset energiakustannukset turvataan myös poikkeusoloissa. Kiitosta saa myös muun muassa sosiaalisen luototuksen vahvistaminen, velkaantumisilmiön kokonaistarkastelu, ulosoton ja velkaneuvonnan kehittäminen sekä ulosmittauksen ja yksityishenkilön velkajärjestelyn helpottaminen.

Kestävämpiä ja korjattavia tuotteita sekä tukea korjauspalveluiden käyttöön.

Hallitusohjelman voidaan monelta osin sanoa olevan ilmastotoimien kunniahimon tasolta laimea.  Vaikka tuotteiden kestävyyteen ja korjattavuuteen hallitusohjelma ei pureudukaan, on hallitusohjelmassa mukana kuitenkin hyviä kirjauksia materiaalien kierrätyksestä ja esimerkiksi tekstiilijätteen, koneiden ja laitteiden sekä ajoneuvojen osien uudelleenkäytöstä.

Tavoitteemme: Parannuksia kuluttajansuojaan

Lyhyemmät käsittelyajat kuluttajariitalautakuntaan.

Hallitusohjelma lupaa arvioida kuluttajariitalautakunnan kehittämistarpeet käsittelyaikojen lyhentämiseksi ja kuluttajien oikeusturvan parantamiseksi. Kuluttajaliitto on iloinen tästä kirjauksesta ja näkee, että panostamalla kuluttajariitalautakunnan toimintaan, on mahdollista hyödyttää suurta joukkoa kuluttajia ja samalla helpottaa tuomioistuinten työtaakkaa.

Luotettavien taksipalveluiden saatavuus turvattava.

Hallitusohjelma lähtee siitä, että on tarpeen vahvistaa kuluttajien luottamusta taksiliikenteeseen. Tämä on asia, jota Kuluttajaliittokin on pitänyt tarpeellisena. Käytännössä tämä näyttää tarkoittavan, että pyritään edistämään taksien saatavuutta, tehostetaan taksiliikenteen valvontaa sekä puututaan harmaaseen talouteen. Lisäksi on hyvä, että selvitetään Kela-kuljetusten omavastuuosuuden perinnän siirtämistä Kelalle.

Parempia pakkausmerkintöjä elintarvikkeisiin.

Tältä kohdalta Kuluttajaliitto olisi toivonut huomattavasti enemmän. Olemme toivoneet mm. pakkausmerkintöjä ravitsemuksellisesta laadusta ja lajitteluohjeista. Hallitusohjelma ei näihin ota kantaa. Toisaalta samaan aikaan ehdotetaan, että tuotepakkausten alkuperä- sekä tuotantotapamerkintöjä parannetaan. Tämäkin on toki parannus ja parantaa kuluttajien mahdollisuuksia tehdä itselleen merkityksellisiä ostopäätöksiä.

Viherpesu kuriin.

Viherpesu vie pohjaa aidoilta ympäristöteoilta ja syö kuluttajien luottamusta yritysten tekoihin. Asiaan on tulossa sääntelyä EU-tasolta – onneksi, sillä hallitusohjelma ei näytä viherpesuun puuttuvan.

Tavoitteemme: Hyvää arkea myös ilman digiosaamista

Kuluttajille välttämättömät palvelut saataville ja saavutettaviksi myös ilman digitaitoja.

Hallitusohjelma ottaa kiitettävän hyvin huomioon, että digitaalinen asioiminen ei ole kaikille mahdollista. Samaan aikaan Kuluttajaliittoa huolestuttaa, että digiasioinnista viranomaisten kanssa ollaan tekemässä ensisijaista. Tämä tavoite itsessään on hyvä, mutta erityistä huomiota tulee kiinnittää hyvin tarkasti siihen, ettei kukaan pääse putoamaan yhteiskunnan ulkopuolelle. Muun kuin digiasioinnin viranomaisissa tulee jatkossakin onnistua.

Kuluttajaliitto on huolissaan eräistä kirjauksista, joilla näytetään luovuttavan esimerkiksi tietosuojan asettamista nykyrajoista ja sääntelyn minimoimisesta liittyen digiasiointiin.

Hallitusohjelma ei myöskään turvaa digittömien ihmisten asiointia muissa palveluissa kuin viranomaisten kanssa. Se ei siis ota kantaa siihen, että esimerkiksi välttämättömiä palveluita (kuten pankkiasiointi tai puhelinliittymä) voisi jatkossakin hoitaa ilman digiä.

Käteismaksamisen mahdollisuus turvattava.

Hallitusohjelman mukaan Suomen on syytä varautua maksujärjestelmiin kohdistuviin häiriöihin ja turvata käteismaksaminen ja käteisen rahan saatavuus. Kuluttajaliitto kiittää näistä linjauksista – käteinen on yhä monelle mieluinen maksutapa ilman kriisitilannettakin. Samalla Kuluttajaliitto kuitenkin vielä muistuttaa, että käteisen tallettaminen on osa toimivaa käteismaksupalveluketjua. Tallettaminen on turvattava saatavuuden ohella.

Kuluttajaliiton suuri huoli on kuitenkin hallitusohjelman suhtautuminen sääntelyn purkamiseen ja yritysten hallinnollisen taakan pienentämiseen. Näihin kannustetaan vahvasti sekä kotimaisella että EU-tasolla. Nämä termit ovat pitkään olleet synonyymejä kuluttajien suojan huonontamiselle. Tämä on Kuluttajaliiton näkemyksen mukaan suunta, johon lainsäädäntöä ei tulisi kehittää. Markkinoita tehdään nimenomaan kuluttajia varten, jotka ovat yrityksiä heikommassa asemassa ja sen vuoksi heitä tulee suojata kaikin mahdollisin keinoin.

Blogikirjoitukset eivät ole Kuluttajaliiton virallisia tiedotteita, lausuntoja, julkilausumia tai kannanottoja. Blogit ovat yhteiskunnallisia keskustelunavauksia kirjoittajan esiin nostamista näkökulmista. Blogeissa julkaistaan myös vieraskynätekstejä.

Emmi Meriranta

Juristi, Kuluttajaliitto