Blogit

Vakuuden palauttamiselle vuokra-asumisessa tarvitaan tarkemmat pelisäännöt

29.3.2023 | Asuminen

Vuokravakuuden palauttamiseen liittyvät epäselvyydet ovat yksi yleisin ongelma vuokrasuhteissa. Vakuuden palauttamisen viivästyminen voi aiheuttaa vuokralaiselle kohtuuttoman tilanteen, sillä kyseessä olevat summat ovat kohtalaisen suuria. Tilanteen ratkaisemiseksi lakiin tulee kirjata selkeät pelisäännöt vakuuden palauttamiselle vuokralaisen oikeuksien parantamiseksi. 

Kuluttajaliitto on jo yli kymmenen vuoden ajan neuvonut ja kouluttanut vuokrasuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Yksi ongelmatilanne aiheuttaa selvästi eniten erimielisyyksiä, riitoja ja kohtuuttomia tilanteita vuokralaisille. Tämä on vuokravakuuden palauttaminen.  

Jopa kolmannes suomalaisista kotitalouksista asuu vuokralla. Vuokra-asumisen suosio ja vuokra-asuntojen kysyntä ovat tällä hetkellä kasvamaan päin. Näin käy aina, kun talouden horisonttiin kertyy tummia pilviä. Vuokra-asumisen yleistyessä myös niihin liittyvät ongelmatilanteen lisääntyvät. 

Kun vuokrasopimus päättyy, vuokranantajan on palautettava maksettu vuokravakuus viipymättä, mikäli vuokrarästejä tai vahinkoja ei ole. 

Jo vuonna 2016 huoneenvuokralainsäädännön toimivuutta ja ajantasaisuutta koskevassa selvityksessä todettiin, että lakiin tulisi ottaa selkeä takaraja vakuuden palauttamiselle. Nyt eletään jo vuotta 2023, mutta laista puuttuu edelleen tarkat pelisäännöt vakuuden palauttamiseen liittyen. Vuokra-asumisen suosion lisääntyessä myös vakuuden käyttöön liittyvät erimielisyydet jatkavat kasvuaan. 

Vuokravakuus on tärkeä turva vuokranantajalle. Vakuudella voidaan kattaa sekä maksamattomia vuokria että asunnolle koituneiden vahinkojen korjaamista vuokrasopimuksessa sovitun mukaisesti. Kun vuokrasopimus päättyy, vuokranantajan on palautettava maksettu vuokravakuus viipymättä, mikäli vuokrarästejä tai vahinkoja ei ole. Jos vuokranantaja haluaa pidättää vakuutta vuokrarästien kattamiseen tai vahinkojen korjaamiseen, tulee vuokranantajan toimittaa erittely vakuuden käyttökohteista vuokralaiselle ja palauttaa ylijäävä osuus. 

Vuokralaiselle kohtuuton tilanne vuokravakuuden perusteettoman pidättämisen suhteen tulee estää lainsäädäntömuutoksella.

Kuluttajaliittoon tulevien puheluiden perusteella vuokranantajat ottavat usein hyvin passiivisen otteen vakuuden palauttamisen suhteen ja viivyttelevät asian kanssa ihan ilman perusteltua syytä. 

Tilanne on vuokralaisen kannalta kohtuuton. Vakuus voi lain mukaan olla enintään kolmen kuukauden vuokraa vastaava määrä ja näin ollen huomattava rahasumma vuokralaiselle. Etenkin muuttaminen vuokra-asunnosta toiseen voi muodostua hankalaksi, jos edellinen vuokranantaja pidättää vakuuden perusteettomasti, eikä palauta vakuutta kohtuullisessa ajassa. Samaan aikaan uusi vuokranantaja voi vaatia jopa kolmen kuukauden vuokraa vastaavaa summaa.  

Vuokralaisen tilannetta ei valittavasti auta se, että vuokravakuuteen liittyvä erimielisyys on mahdollista viedä kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Kuluttajariitalautakunta on pahasti ruuhkautunut ja ratkaisun saaminen voi kestää pitkälti toista vuotta. 

Siksi Kuluttajaliitto esittää tulevaan hallitusohjelmaan vuokralaisten oikeuksia parantavaa kirjausta. Vuokralaiselle kohtuuton tilanne vuokravakuuden perusteettoman pidättämisen suhteen tulee estää lainsäädäntömuutoksella. Laissa tulee säännellä tarkemmin vakuuden käyttöön ja palauttamiseen liittyvät menettelytavat. 

Lain mukaan tälläkin hetkellä vuokranantajan tulee palauttaa vakuus viipymättä. Niitä tilanteita varten, joissa vuokranantaja laiminlyö tämän velvollisuuden, tulee lakiin kirjata tarkat pelisäännöt. Lakiin tulee kirjata takaraja vuokranantajan passiivisuuden varalle: mikäli vuokranantaja ei tietyssä ajassa palauttaisi vakuutta tai antaisi perusteltua kirjallista selvitystä pidättämisen perusteesta ja vakuuden käytöstä, vuokranantaja menettäisi oikeuden käyttää vakuutta. 

Blogikirjoitukset eivät ole Kuluttajaliiton virallisia tiedotteita, lausuntoja, julkilausumia tai kannanottoja. Blogit ovat yhteiskunnallisia keskustelunavauksia kirjoittajan esiin nostamista näkökulmista. Blogeissa julkaistaan myös vieraskynätekstejä.

Kristel Pynnönen Andersson

Juristi

Lue lisää