Lausunnot

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta talousosaamisen neuvottelukunnasta

10.3.2023 | Talous

Kuluttajaliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua talousosaamisen neuvottelukunnasta ja esittää kohteliaimmin seuraavat huomiot:

Esityksessä ehdotetaan, että taloudenhallinnan neuvottelukunnan nimi muutetaan, käsitteistöä yhtenäistetään ja tehtäviin lisätään talousosaamisen strategian seuranta ja suositusten antaminen.

Kuluttajaliitto kannattaa esitettyjä muutoksia. Talousosaamisen neuvottelukunnalla on tärkeä tehtävä nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ja nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa. On tärkeää, että asiaan liittyy riittävää sidosryhmäyhteistyötä, jota koordinoimaan on perustettu taho. Kuluttajaliitto pitää hyvänä kehityssuuntana sitä, että neuvottelukunnan tehtäviin lisätään talousosaamisen strategian toteutumisen seuranta ja suositusten antaminen strategian kehittämiseksi. Nämä uudet tehtävät voivat kehittää talousosaamisen strategiaa eteenpäin.