Lausunnot

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta valtionavustukseksi tiedonvälityksen ja uutismedioiden tukemiseen vuonna 2023

3.3.2023 |

Kuluttajaliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta ja esittää kohteliaimmin seuraavan huomion:

Kuluttajaliitto kannattaa valtionavustusta tiedonvälityksen ja uutismedioiden tukemiseksi. On tärkeää varmistaa moniääninen ja monikanavainen tiedon ja uutisten saatavuus jatkossakin. Printtilehti on edelleen osalle kansalaisista keskeinen tiedonsaantikanava ja paikallisten uutisten mahdollistaminen on tärkeä tavoite.