Blogit

Eduskunta päätti sähkömarkkinoiden muutoksista – mitä muuttui ja mitä jäi vielä tehtävälistalle?

28.2.2023 | Asuminen

Monen kuluttajan kannalta merkittävä, sähkömarkkinoiden toimintaan ja kotitalouksien aseman helpottamiseen liittyvän ehdotuksen käsittely jäi aivan vaalikauden viime metreille, mutta eteni eduskunnan käsittelyyn tällä viikolla. Lakiehdotus väliaikaisesta, takautuvasta sähköhyvityksestä ja maksuajan pidennyksestä, sekä sähkömarkkinalain muutoksista muun muassa toimitusvelvollisuussähkötuotteen määrittelyn osalta saatiin valmiiksi. Tässä pähkinänkuoressa Kuluttajaliiton arvio lakiehdotuksen muutoksista kuluttajan kannalta!

Olemme tyytyväisiä siihen, että moni kuluttajan asemaa parantava kuulemisvaiheessa painottamamme muutosehdotus on nyt huomioitu lakiehdotuksessa. Työ kotitalouksien näkökulman esiintuomiseksi ei näyttäisi siis menneen hukkaan.

Sähköhyvitys

Sähköhyvitys on puutteistaan ja huonosta kohdentumisesta huolimatta tarpeellinen toimi. Tuen määrän vaikeaan määrittelyyn viime vuoden lopun kulutuslukujen pohjalta ollaan tekemässä muutos, jonka pitäisi helpottaa sähköyhtiöiden mahdollisuuksia saada hyvitykset maksuun mahdollisimman jouhevasti. Nopea toteutus onkin kaiken a ja o, sillä avun tarve on nyt akuutti ja mitä enemmän hyvitysten maksatus viivästyy, sitä kurjempi tilanne on kotitalouksien kannalta.

Myös huomiomme siitä, ettei sähkön myyjää vaihtaneiden asiakkaiden tarvitse erikseen pyytää hyvityksen maksamista, vaan myös edellisen sähkön myyjän tulee oma-aloitteisesti huolehtia hyvityksen maksamisesta joko maksuosoituksella tai tilisiirrolla asiakkaan ilmoittamalle tilille on sisällytetty esitykseen.

Dynaaminen hinta ei saa olla ainoa vaihtoehto

Jo pidemmän aikaa valmisteilla olleeseen, sähkömarkkinalain muutoksia koskevaan ehdotukseen oli puolestaan aikeissa sisältyä todellinen vaaran paikka. Hallituksen esitys lähti siitä, että toimitusvelvollisen sähkön myyjän ainoa toimitusvelvollisuustuote olisi voinut olla myös dynaamisen hinnan sähkösopimus. Tämä olisi ollut kaikkea muuta kuin kohtuullinen ratkaisu kotitalouksien kannalta. Nyt huoli kuultiin, ja lakiehdotus sisältää selkeitä kirjauksia siitä, ettei näin voi olla: kotitalouksille on oltava tarjolla erilaisia, heidän tarpeitaan vastaavia sähkösopimuksia. Pörssisähkösopimuksen ainoana toimitusvelvollisuustuotteena ei katsota riittävästi takaavan hinnoittelun kohtuullisuutta kuluttajien kannalta. Päinvastoin se jättää hinnanvaihtelun riskin pelkästään kuluttajan kannettavaksi tavalla, joka voisi johtaa kuluttajien kannalta kohtuuttomiin tilanteisiin.

Selkeyttä laskutukseen ja hinnan ilmoittamiseen

Lakiehdotus pitää sisällään myös hyviä esityksiä mm. laskutuksen pohjalla olevien tietojen selkeydestä ja ilmoittamisesta. Jos laskutus koskee dynaamisen hinnan sähköntoimitussopimusta tai muuta sähköpörssin hintaan perustuvaa sopimusta, on laskuerittely hinnan muodostumisesta esitettävä enintään kuukauden pituisen jakson sähkönkulutuksella painotettuna keskihintana. Lisäksi loppukäyttäjälle on järjestettävä mahdollisuus tarkistaa laskutetun sähköenergian hinnan oikeellisuus asiakasportaalin kautta.

Mitkä ovat seuraavat askeleet?

Nyt tehdyt toimet ovat askelia oikeaan suuntaan, mutta paljon tehtävää jää vielä seuraavallekin hallitukselle. Tukijärjestelmää kuluttajien turvaksi vastaavan kaltaisia tilanteita varten tulee rakentaa ennakoiden. Tukien oikea kohdentuminen on pohdittava tarkkaan ja riittävän ajoissa, jotta vastaavilta kriisitilanteilta vältytään. Kotitalouksien selviytyminen ja talousahdingon välttäminen tulee pystyä turvaamaan muuttuvissa tilanteissa.

Blogikirjoitukset eivät ole Kuluttajaliiton virallisia tiedotteita, lausuntoja, julkilausumia tai kannanottoja. Blogit ovat yhteiskunnallisia keskustelunavauksia kirjoittajan esiin nostamista näkökulmista. Blogeissa julkaistaan myös vieraskynätekstejä.

Paula Pessi

viestintäpäällikkö, varapääsihteeri