Lausunnot

Lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta pikamaksamisen käyttöönoton edistämiseksi

2.2.2023 | Ostaminen ja kuluttajansuoja

Eduskunnan talousvaliokunnalle
Asia: U 91/2022 vp

TaV@eduskunta.fi

KIRJALLINEN LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON KIRJELMÄSTÄ EDUSKUNNALLE KOMISSION EHDOTUKSESTA PIKAMAKSAMISEN KÄYTTÖÖNOTON EDISTÄMISEKSI (PIKAMAKSAMISASETUS)

Kuluttajaliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja esittää kohteliaimmin seuraavat huomiot:

Pikamaksut ovat tilisiirtomuoto, jossa varat siirtyvät maksajan tililtä maksunsaajan tilille muutamassa sekunnissa päivästä ja kellonajasta riippumatta. Kuluttajaliitto kiittää hyvin valmistellusta kannasta ja yhtyy valtioneuvosto kantaan, että asetusehdotuksen tavoitteet ovat kannatettavat, ja että kohtuuhintaiset pikamaksut tulisi ottaa käyttöön. Esityksellä voidaan edistää maksamisen innovaatioita (esim. QR-koodin kautta maksaminen elinkeinonharjoittajalle), joista voidaan saada kuluttajahyötyjä. Lisäksi esityksellä on mahdollista parantaa esimerkiksi yksityishenkilöiden välisten kauppojen turvallisuutta myyjän näkökulmasta, kun myyjä voi varmistua varojen siirtymisestä omalle tilille kaupan hetkellä.

Kuluttajaliitto pitää hyvänä, että asetusehdotus lähtee siitä, että perityt kulut pikatilisiirtojen lähettämisestä tai vastaanottamisesta eivät saisi olla korkeampia kuin perinteisten tilisiirtojen palvelumaksut.

Jatkovalmistelussa on syytä kiinnittää huomiota kuluttajien maksamisen turvallisuuteen ja keinoihin estää huijauksia. Esimerkiksi Finanssiala ry:n mukaan pankkien tietoon tuli, että alkuvuodesta (tammi-kesäkuu) 2022 suomalaiset menettivät 10,8 miljoonaa euroa erilaisiin huijauksiin. Pankkien tietoon tulleet luvut lienevät vain osa menetetyistä rahoista. On siis syytä kartoittaa mahdollisia huijausriskejä pikamaksamisen yhteydessä ja jo etukäteen varmistaa, että pikamaksamisjärjestelmä ei mahdollista uusia huijaustapoja.