Tiedotteet

Pörssisähkösopimus ei saa olla kuluttajan ainoa vaihtoehto

26.1.2023 | Asuminen

Eduskunta on parhaillaan käsittelemässä muutoksia sähkömarkkinalakiin. Kuluttajaliitto on huolissaan, että ehdotusta voidaan tulkita siten, että pörssisähkösopimus voisi olla ainoa kuluttajalle tarjottu toimitusvelvollisuuden piiriin kuuluva sähkösopimus. Liitto katsoo, että pörssisähkön ajoittain erittäin korkea hinta saattaa vaarantaa erityisesti pienituloisten kotitalouksien toimeentulon.

Sähkön toimitusvelvollisuuden sisältöä käsitellään osana sähkömarkkinalain uudistamisen isompaa kokonaisuutta.

”Ehdotusta voidaan nykymuodossaan tulkita siten, että pörssisähkösopimus voisi jatkossa olla ainoa kuluttajalle tarjottu toimitusvelvollisuustuote”, toteaa Kuluttajaliiton vaikuttamistyön päällikkö Tiina Vyyryläinen.

Pörssisähkön hinta voi ajoittain nousta erittäin korkeaksi, vaikka pitkän aikavälin hinta olisikin maltillinen. Siksi se ei suojaisi yhteiskunnan heikompiosaisia ja pienituloisia kotitalouksia sähkön kohtuuttomilta hinnoilta lain edellyttämällä tavalla.

”Pienituloisen kotitalouden maksuvara voi olla muutamia kymmeniä euroja kuukaudessa. Vaikka pörssisähkön hinnanvaihtelut olisivatkin väliaikaisia, tilanne voi kriisiytyä nopeasti. Sähkötuetkaan eivät yllä auttamaan juuri tätä väliinputoajajoukkoa”, Vyyryläinen jatkaa.

Jotta pörssisähkön etuja pääsee hyödyntämään, tulee arjen hallinnan taitojen olla jo ennalta vahvat. Hinnan vaihteluiden seuraaminen vaatii digilaitteita ja osaamista, sekä mahdollisuutta sopeuttaa kulutusta halvimpien tuntien ajalle. Kaikilla kuluttajilla tätä ei ole.

Lisäksi tässä mallissa pörssisähkön vaihtuvista hinnoista johtuva markkinariski jää yksinomaan kuluttajan kannettavaksi.

Sähkön kohtuullisen hinnan määrittely on kuluneen vuoden aikana ollut monesti esillä. ”Vielä on epäselvää, mitä kohtuullisella hinnalla tarkoitetaan, sillä Energiavirastolla on asian linjaaminen kesken”, huomauttaa Vyyryläinen. ”Energiakriisi ei ole vielä ohi ja nyt on aika luoda lait ja toimintamallit, jotka turvaavat kotitalouksille tulevaisuudessa kohtuuhintaisen sähkön.”