Lausunnot

Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina maaseutualueilla vuosina 2021-2023 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

12.12.2022 |

Maa- ja metsätalousministeriölle
kirjaamo.mmm@gov.fi
VN/28703/2022 VN/28703/2022-MMM-2

KULUTTAJALIITON LAUSUNTO EHDOTUKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPAPALVELUIDEN TUKEMISESTA MONIPALVELUKESKUKSINA MAASEUTUALUEILLA VUOSINA 2021-2023 ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Kuluttajaliitto ry kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa kannattavansa ehdotusta. Kuluttajaliitto pitää tärkeänä sitä, että päivittäistavarakaupan palveluita on saatavilla ja saavutettavissa mahdollisimman laajasti kaikkialla Suomessa siten, ettei kuluttajien asiointi vaikeudu kohtuuttomasti. Päivittäisten ostosten hoitaminen mahdollisimman lähellä kotia on tärkeää etenkin sellaisille kuluttajille, joiden liikkumismahdollisuudet ovat syystä tai toisesta rajoittuneet. Tuen avulla voidaan tarjota kannuste päivittäistavarakauppapalveluiden tuottamiselle ja saatavuudelle maaseutualueilla jatkossakin. Tuella voidaan parhaimmillaan luoda myös edellytyksiä maaseutualueiden eri palveluiden yhteensovittamiseksi ja asukkaille tärkeiden peruspalveluiden pysymiselle lähellä kotia. Kuluttajaliitto pitää tuen vakinaistamista aiempien määräaikaisten kokeilujaksojen tulosten perusteella perusteltuna.