Lausunnot

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle eräiden huoneistotietojärjestelmää koskevien lakien muuttamisesta

12.10.2022 | Asuminen

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle
maa-jametsatalousvaliokunta@eduskunta.fi
HE 168/2022 vp

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE ERÄIDEN HUONEISTOTIETOJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua
hallituksen esityksestä ja esittää kohteliaimmin seuraavat huomiot:

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki huoneistotietojärjestelmästä annetun lain
muuttamisesta sekä laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta. Lakimuutoksilla
mahdollistetaan huoneistotietojärjestelmän jatkokehittäminen, jonka keskeinen tarkoitus on
saada käyttöön toimintaympäristö, jossa taloyhtiöiden hallinnolliset tiedot virtaavat
tietojärjestelmien välillä rakenteisena ja koneluettavana tietona. Esitykseen sisältyy
taloyhtiöiden hallinnollisista tiedoista kunnossapito- ja muutostyötietojen sekä positiivisen
luottotietorekisterin tarvitsemat tiedot sekä niihin liittyvät menettelyt.

Kyseessä on siis huoneistotietojärjestelmän jatkokehittäminen. Lait huoneistotietojärjestelmästä
ja siten huoneistotietojärjestelmä, tulivat voimaan 1.1.2019. Ns. vanhojen
asunto-osakeyhtiöiden tuli alun perin siirtää osakeluettelonsa ylläpito Maanmittauslaitokselle
31.12.2022 mennessä. Tämä määräaika on jo jatkettu vuodella (31.12.2023 mennessä), koska
tarvittavien tietojärjestelmien rakentaminen todettiin kestävän suunniteltua pidempään.

Huomion arvioista on, että sähköiseen osakeluetteloiden siirtoon tarvittavien tietojärjestelmien
rakentaminen on edelleen kesken. Tietojärjestelmien rakentaminen on kesken sekä
asiakkaiden (ns. isännöintijärjestelmien) että viranomaisten (Maanmittauslaitos) osalta. Tämä
siitä huolimatta, että lainsäädäntö on ollut voimassa kolme vuotta ja yhdeksän kuukautta ja
näiden järjestelmien piti alun perin olla voimassa vuonna 2019.

Viivästys on aiheuttanut haittaa ja lisätyötä, joista seuraa lisäkustannuksia, mm.
asuntokaupalle ja asunto-osakeyhtiöiden isännöinnille ja/tai taloyhtiön hallinnolle. Nämä
lisäkustannukset jäävät osakkaiden maksettavaksi. Näin ollen tulee varmistaa, lausunnolla
olevan lainsäädännön osalta, että lainsäädännön vaatimat tietojärjestelmät toimivat
moitteettomasti, kun lainsäädäntö tulee voimaan
. Erityisen tärkeää tämä on nykyisessä
taloudellisessa tilanteessa, jossa kotitalouksien asumiseen ja elämiseen liittyvät kustannukset
kasvavat huomattavan nopeasti.