Muut

Euroopan komissio kutsuu yrityksiä liittymään kestävän kulutuksen sitoumukseen 

30.9.2022 | Kestävä kehitys

Euroopan unioni on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. Jotta kaikilla toimijoilla olisi mahdollisuus saavuttaa tämä tavoite, Euroopan komissio on käynnistänyt lainsäädäntöönsä perustuen aloitteen, jolla eurooppalaisia yrityksiä kutsutaan mukaan kestävän kulutuksen sitoumukseen.  

Aloite on suunnattu kaikenkokoisille yrityksille eri aloilla (myös vähittäiskaupoille), lukuun ottamatta elintarvikealan yrityksiä. Yritykset voivat tehdä täsmällisiä, julkisia ja todennettavissa olevia sitoumuksia ympäristövaikutustensa vähentämiseksi, kestävämpien tuotteiden valmistamiseksi ja kulutusvalintojen merkityksestä viestimiseksi. Yritykset sitoutuvat myös raportoimaan edistymisestään. Kyseessä on vapaaehtoinen sitoumus niille yrityksille, jotka haluavat edetä EU-lainsäädännön asettamia vaatimuksia pidemmälle. 

Aloitteen pilottivaiheeseen osallistui 11 tunnettua eurooppalaista yritystä: H&M Group, Philips, L’Oréal, Engie, LEGO Group, Renewd, CECONOMY, Erste Group, Decathlon, Colruyt Group ja Vėjo projektai. Yritykset liittyivät aloitteeseen vuonna 2021 ja ne tulevat ilmoittamaan edistymisestään vuosittain. Sitoumuksen avulla yritykset vievät eteenpäin alan tunnustettuja käytäntöjä ja lisäävät kuluttajien luottamusta kestävyyttä koskeviin väittämiin ja viestintään. Tämä on yrityksille ainutlaatuinen mahdollisuus esitellä liiketoimintamalleihinsa tekemiään kestävyyttä koskevia muutoksia ja johtaa esimerkillä.  

Komissio haluaa nyt kutsua muitakin yrityksiä liittymään aloitteeseen ja viitoittamaan tietä omalla alallaan.   

Oikeusasioista vastaava komissaari Didier Reynders on kertonut toivovansa, että aloitteeseen saadaan mukaan kaikenkokoisia eri alojen yrityksiä kestävän kulutuksen edistämiseksi. ”Tavoitteenamme on, että kaikki yritykset ovat mukana vihreässä siirtymässä. Liittymällä sitoumukseen yritykset viestivät kuluttajille, että ne ovat aidosti sitoutuneet kestävään siirtymään ja ovat oman alansa edelläkävijöitä.” 

Järjestämme komissaari Reyndersin johdolla alkuvuodesta 2023 tapahtuman, jossa juhlistetaan ja esitellään EU-alueella toimivien yritysten vuoden 2022 aikana tekemiä sitoumuksia.  

Renewd® on nopeasti kasvava hollantilainen yritys, joka on erikoistunut mobiililaitteiden kierrätykseen. Yritys tuli mukaan kestävän kulutuksen sitoumukseen vuonna 2021. Toimitusjohtaja Bram Wingens toteaa: ”Olemme ylpeitä voidessamme olla osa tätä aloitetta ja sitoutua kestävään kehitykseen suuryritysten rinnalla. Pyrimme yhdessä edistämään kestävämpää tulevaisuutta. Prosessimme ja tuotteemme ovat tästä hyvä esimerkki. Tavoitteenamme on ollut vähentää jalometallien käyttöä ja sähkö- ja elektroniikkaromua sekä pienentää hiili- ja vesijalanjälkeä Euroopassa. Nyt tavoite on lähempänä kuin koskaan.” 

Kestävä tuotanto ei ole pelkästään yritysten asia, vaan se on kuluttajien yrityksille asettama edellytys. Kuluttajien ympäristötietoisuus on kasvussa. Vuonna 2020 suomalaisista kuluttajista 56 prosenttia mietti ostostensa ympäristövaikutuksia vähintään kerran ja 18 prosenttia pohti useimpien tai kaikkien ostostensa ympäristövaikutuksia1.  

Aloite kestävästä kulutuksesta toteutetaan uuden kuluttaja-asioiden toimintaohjelman puitteissa. Se tarjoaa kuluttajille mahdollisuuden tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja tekee ympäristöön liittyvistä väittämistä selkeitä, vertailukelpoisia ja todennettavia. Tavoitteena on myös ehkäistä yritysten viherpesua ja lisätä luottamusta ympäristömerkkeihin.  

Yritykset, jotka haluavat toimia kestävän kehityksen edelläkävijöinä ja liittyä aloitteeseen, saavat lisätietoja hakuprosessista täältä 

Taustatietoa kestävän kulutuksen sitoumuksesta  

Kestävän kulutuksen sitoumus on ensimmäinen aloite, joka on toteutettu uuden kuluttaja-asioiden toimintaohjelman puitteissa. Tavoitteet ovat samankaltaisia kuin eurooppalaisessa ilmastosopimuksessa, joka kannustaa ihmisiä, yhteisöjä ja organisaatioita osallistumaan ilmastotoimiin ja rakentamaan vihreämpää Eurooppaa. Sitoumus on laadittu komission ja yritysten yhteistyönä. Allekirjoittaessaan sitoumuksen, jonka tavoitteena on saada yritykset mukaan elvyttämään taloutta kestävästi ja lisätä kuluttajien luottamusta yritysten ja tuotteiden vastuullisuuteen, yritykset lupaavat nopeuttaa kestävää siirtymää edistäviä toimenpiteitä.  

Kestävän kulutuksen sitoumus on jatkumo tammikuussa 2021 käynnistyneelle vihreä kulutussitoumus -aloitteelle, jolla pyrittiiin tunnistamaan ja vähentämään hiilipäästöjä. Kestävän kulutuksen sitoumuksessa laajennetaan vaatimuksia ja kehotetaan yrityksiä sisällyttämään niihin myös muita kestävyyden osa-alueita. Näistä tärkeimpiä ovat sosiaalinen kestävyys, kiertotalous ja ympäristöjalanjäljen laskeminen. Yritykset lupautuvat määrittelemään hiilijalanjälkensä ja vähentämään sitä asettamalla mitattavia ja todennettavia tavoitteita. Lisäksi ne sitoutuvat mittaamaan yleisen ympäristövaikutuksensa ja parantamaan sitä, lisäämään kierrätystä ja/tai ottamaan huomioon sosiaalinen kestävyys myös toimitusketjussaan. 

Tietoa oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosastosta 

Euroopan komission oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosasto vastaa EU:n oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvopolitiikasta.  

Lähteet

112032021 Key consumer data by country.pdf (europa.eu)