Lausunnot

Lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rakennusten energiatehokkuudesta

27.9.2022 | Asuminen

Eduskunnan talousvaliokunnalle
TaV@eduskunta.fi
Lausuntopyynnön diaarinumero: UJ 19/2022 vp – U 26/2022 vp

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON KIRJELMÄSTÄ EDUSKUNNALLE
KOMISSION EHDOTUKSESTA EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON
DIREKTIIVIKSI RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA


Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua
selvityksestä ja esittää kohteliaimmin seuraavat huomiot:

Käsittelyssä on U-jatkokirje, jossa esitetään valtioneuvoston kanta REPowerEU ehdotukseen
rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muuttamisen osalta.

Haluamme kiinnittää huomiota siihen, ettei välttämättä aina ole teknisesti eikä taloudellisesti
järkevää toteuttaa aurinkoenergiajärjestelmä. Silloin pitää olla mahdollista poiketa direktiivin
velvoitteesta. Pohjoisissa oloissa on ihan eri mahdollisuudet aurinkoenergiaan
hyödyntämiseen mm. talvella.