Paikalliset

Leena Simonen -tunnustuspalkinto Pirkanmaan Kuluttajien Lea Jääskeläiselle aktiivisesta työstä kuluttajien hyväksi 

12.9.2022 | Kuluttajaliitto

Pirkanmaan alueella toimivan Kuluttajaliiton paikallisen kuluttajayhdistyksen pitkäaikainen toimija Lea Jääskeläinen palkittiin Leena Simonen -tunnustuspalkinnolla aktiivisesta, pitkäjänteisestä ja alueellisesti merkittävästä vapaaehtoistyöstä kuluttajaliikkeen ja paikallisen kuluttajatoiminnan hyväksi. 

Palkinnon myöntämisen perusteina nähtiin erityisesti pitkäaikainen sitoutuminen vapaaehtoistyöhön sekä monipuolinen yhdistystoiminta. Yhdistys on jo pitkään tehnyt esimerkiksi paikallisia hintavertailuja kuluttajien hintatietoisuuden kasvattamiseksi ja osallistunut ja järjestänyt erilaisia tapahtumia. 

Pirkanmaan Kuluttajat ry on Pirkanmaan seudulla toimiva kuluttajien etua ajava yhdistys, joka on perustettu vuonna 1992. Lea Jääskeläinen on toiminut yhdistyksen pitkäaikaisena puheenjohtajana sekä monissa Kuluttajaliiton luottamustehtävissä vuosien varrella. 

Pirkanmaan Kuluttajat ry:n Lea Jääskeläinen.

Palkinto jaettiin Kuluttajaliiton liittokokouksen yhteydessä 12.9.2022. Leena Simosen rahasto on Kansan Sivistysrahaston rahasto. 

”On hienoa antaa tunnustusta pitkän linjan vapaaehtoiselle toiminnalle, joka tähtää kuluttajien, lähiseudun ja koko yhteiskunnan hyvinvoinnin parantamiseen”, rahaston perustaja, järjestöneuvos Leena Simonen kertoo. 

Pirkanmaan Kuluttajat ry löytyy myös Facebookista sekä Kuluttajaliiton kotisivuilta.

Leena Simonen -tunnustuspalkinto 

Leena Simonen -tunnustuspalkinto perustettiin vuonna 2020. Palkinto jaetaan kuluttajatoiminnan perustason työstä henkilölle tai yhteisölle. Lisää tietoa: www.sivistysrahasto.fi 

Palkinnon kriteerejä ovat: 

  • Pitkäjänteinen ja laadukas työ kuluttaja-asioiden edistämiseksi 
  • Tuloksellinen ja aktiivinen toiminta 
  • Oma-aloitteinen ja innovatiivinen lähestymistapa 
  • Erilaisten teemojen ja monipuolisten kuluttaja-asioiden käsittely toiminnassa 
  • Eri sidosryhmien aktivoiminen toiminnan pariin. (esim. erilaisia yhteistyöhankkeita tilaisuuksien järjestämiseksi) 
  • Toiminta kattavasti koko yhdistyksen toiminta-alueella