Paikalliset

Leena Simonen -tunnustuspalkinto Kaakonkulman Kuluttajayhdistyksen Marja-Liisa Pöntyselle aktiivisesta työstä kuluttajien hyväksi 

12.9.2022 | Kuluttajaliitto

Haminan ja Kotkan seudulla toimivan Kuluttajaliiton paikallisen kuluttajayhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja Marja-Liisa Pöntynen palkittiin Leena Simonen -tunnustuspalkinnolla aktiivisesta, pitkäjänteisestä ja alueellisesti merkittävästä vapaaehtoistyöstä kuluttajaliikkeen ja paikallisen kuluttajatoiminnan hyväksi. 

Palkinnon myöntämisen perusteina nähtiin erityisesti pitkäaikainen sitoutuminen vapaaehtoistyöhön sekä monipuolinen, kuluttajien tietoisuutta ja yhteisön hyvinvointia edistävä yhdistystoiminta. Yhdistys on toimintansa aikana tehnyt esimerkiksi paikallisia hintavertailuja kuluttajien hintatietoisuuden kasvattamiseksi ja järjestänyt monipuolisia tapahtumia. 

Kaakonkulman Kuluttajayhdistys ry on alueellinen kuluttajien etua ajava yhdistys, joka on perustettu Haminassa vuonna 1989. Tuolloin taloudenhoitajana aloittanut Marja-Liisa Pöntynen on sittemmin toiminut yhdistyksen sihteerinä sekä pitkäaikaisena puheenjohtajana ja monissa Kuluttajaliiton luottamustehtävissä. 

Kaakonkulman Kuluttajayhdistyksen puheenjohtaja Marja-Liisa Pöntynen.

Toimintansa ensimmäisinä vuosina yhdistys muun muassa vaati kuluttajaneuvojan viran perustamista, sekä järjesti tapahtumia ikäihmisille. Toiminnan tärkeimmiksi teemoiksi nousi pian hintaseuranta sekä kuluttajaneuvonnan järjestäminen kaupunkiin, sillä Haminassa ei vielä tuolloin tätä palvelua vielä ollut. 

Nykyisin yhdistys seuraa aktiivisesti kunnassa tapahtuvia asioita ja ottaa kantaa yhteiskunnallisiin aiheisiin, sekä järjestää koulutuksia ja erilaista hyvinvointia edistävää toimintaa. 

Palkinto jaettiin Kuluttajaliiton liittokokouksen yhteydessä 12.9.2022. Leena Simosen rahasto on Kansan Sivistysrahaston rahasto. 

”On hienoa antaa tunnustusta pitkän linjan vapaaehtoiselle toiminnalle, joka tähtää kuluttajien, lähiseudun ja koko yhteiskunnan hyvinvoinnin parantamiseen”, rahaston perustaja, järjestöneuvos Leena Simonen kertoo. 

Kaakonkulman Kuluttajayhdistys löytyy Kuluttajaliiton kotisivuilta.

Leena Simonen -tunnustuspalkinto 

Leena Simonen -tunnustuspalkinto perustettiin vuonna 2020. Palkinto jaetaan kuluttajatoiminnan perustason työstä henkilölle tai yhteisölle. Lisää tietoa: www.sivistysrahasto.fi 

Palkinnon kriteerejä ovat: 

  • Pitkäjänteinen ja laadukas työ kuluttaja-asioiden edistämiseksi 
  • Tuloksellinen ja aktiivinen toiminta 
  • Oma-aloitteinen ja innovatiivinen lähestymistapa 
  • Erilaisten teemojen ja monipuolisten kuluttaja-asioiden käsittely toiminnassa 
  • Eri sidosryhmien aktivoiminen toiminnan pariin. (esim. erilaisia yhteistyöhankkeita tilaisuuksien järjestämiseksi) 
  • Toiminta kattavasti koko yhdistyksen toiminta-alueella