Blogit

Kuluttajat tarvitsevat pikaisesti tietoa tukitoimista sähkön hinnan suhteen

17.8.2022 | Asuminen

Energian huimasti noussut hinta on puhuttanut viime aikoina. Ennusteet lupaavat ankaraa talvea etenkin taloaan sähkön varassa lämmittäville. On esitetty vaatimuksia, että sähkön hintaan pitää puuttua tavalla tai toisella ja kuluttajille löytyä sopiva tukimalli kompensoimaan kasvavia kuluja. Päätöksiä ei Suomessa vielä olla saatu aikaan, vaikka esimerkiksi naapurimaassa Norjassa erilaiset tukimallit ovat olleet jo jonkin aikaa käytössä.

Seuraavaksi olisi hyvä ottaa harkintaan yksinkertaiset toimivat mallit ja mikseipä mallia voisi ottaa jo toimivista, muissa maissa sovellettavista tukimalleista. Esimerkiksi Norjassa ilmoitettiin jo alkuvuodesta korkean hinnan suojasta kuluttajille. Tämä tarkoittaa kuluttajalle sitä, että kotitalouksia tuetaan sähkönkulutuksen suhteen. Kunkin kotitalouden sähkön hinnasta korvataan 80 prosenttia siitä hinnasta, joka ylittää 0,70 kruunun kilowattitunnin (kWh) hinnan 5 000 kWh kulutukseen asti kuukausittain. Sittemmin on päätetty, että korkean hinnan suojaa jatketaan maaliskuuhun 2023 saakka. Lisäksi sähköveroa alennetaan merkittävästi talvikuukausina. Ruotsissa puolestaan valmistellaan siirtymistä norjalaiseen malliin.

Keskustelussa on esitelty keinoja, joiden osalta jää epäselväksi, miten ne toimisivat vai toimisivatko ollenkaan. On puhuttu hintakatosta, tehoreserveistä, kulutussäästöstä, energiatehokkuudesta, verotuksesta ynnä muusta. Toki vaihtoehtoja kannattaa ja pitääkin selvittää, mutta nyt kun syksy ja talvi ovat jo ovella, on keskityttävä toimiviin ratkaisumalleihin, jotta apu oikeasti ehtii ajoissa kuluttajille. Ja niihin malleihin, joissa tuki keskittyy niihin kuluttajiin, jotka kaikista eniten sitä tarvitsevat.

Moni keino on valitettavasti jo liian myöhäinen. Sähkön kulutusta pienentävän ilmalämpöpumpun asennuksia on hankalaa enää ensi talveksi saada. Myös omakotitalon lisäeristyksen tai muiden energiaremonttien tekijöitä voi olla vaikea löytää tähän hätään, eikä uusia lämmitysjärjestelmiä saada käyttöön ennen talvea. Niin maalämpöjärjestelmien kuin ilma-vesilämpöpumppujen toimitusjonot ovat pitkiä, vaikka niiden hankintaan olisi varaakin. Omakotitaloasukas, jolla on ainoana lämmitysmuotonaan suora sähkölämmitys voi olla todella pulassa, jos sähköenergian hintaan liittyvää tukimallia ei saada aikaan. 

Keskustelu kuluttajille suunnatuista tuista sähkön hinnannousun suhteen on jatkunut jo pitkään. Kuluttajat ansaitsevat nyt pikaisesti tietoa päätöksistä ja toimista, jotta kotitalouksilla on mahdollisuus varautua tulevaan talveen ilman suunnatonta epävarmuutta tulevasta.

Blogikirjoitukset eivät ole Kuluttajaliiton virallisia tiedotteita, lausuntoja, julkilausumia tai kannanottoja. Blogit ovat yhteiskunnallisia keskustelunavauksia kirjoittajan esiin nostamista näkökulmista. Blogeissa julkaistaan myös vieraskynätekstejä.

Kristel Pynnönen

Lakimies