Lausunnot

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kilpailulain muuttamiseksi

10.8.2022 |

Työ- ja elinkeinoministeriölle
Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/32496/2021
Annettu lausuntopalvelu.fi -palvelussa

KIRJALLINEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA KILPAILULAIN MUUTTAMISEKSI

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua kilpailulain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta ja esittää kohteliaimmin seuraavat huomiot:

Kuluttajaliitto kannattaa toimia, joilla parannetaan viranomaisten keinoja puuttua sellaisiin yrityskauppoihin, joilla saattaa olla heikentävä vaikutus kuluttajien asemaan markkinoilla. Nyt käsillä olevassa hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan muutoksia ilmoituskynnykseen siten, että nykyistä useampi yrityskauppa tulisi ilmoitettavaksi Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Kuluttajaliitto kannattaa lähtökohtaisesti esitettyjä muutoksia. Näemme kuitenkin, että esityksessä olisi voitu mennä kuluttajien etujen suojaamiseksi pidemmälle. Esimerkiksi Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksessään esittämä otto-oikeus olisi voitu ottaa osaksi esitystä. Ehdotettuja liikevaihtorajoja voidaan pitää korkeina, joten otto-oikeus olisi täydentänyt sääntelyä kuluttajia suojaavalla tavalla.

Kuluttajaliitto lisäksi haluaa kiinnittää huomiota siihen, että viranomaisille on varattava riittävästi resursseja yrityskauppojen valvontaan, jotta uudella lainsäädännöllä olisi tosiasiallisia vaikutuksia.

Kuluttajaliitolla ei ole lausuttavaa päivitettävään yrityskauppojen ilmoituskaavaan.