Lausunnot

Lausunto arpajaislain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

3.8.2022 |

Sisäministeriölle
Tunniste: VN/17296/2022-SM-2

LAUSUNTO EHDOTUKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE ARPAJAISLAIN MUUTTAMISESTA ANNETUN LAIN VOIMAANTULOSÄÄNNÖKSEN MUUTTAMISESTA

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry:n mielestä ongelmapelaamiseen pitää puuttua tehokkaasti ja mahdollisimman nopeasti. Pidämmekin valitettavana sitä, että pelipisteissä tapahtuvaan pakolliseen tunnistautumiseen siirtymistä on pakko lykätä. Koska tilanne johtuu maailmanlaajuisesta komponenttipulasta, jota ei ole ollut mahdollista huomioida lakia säädettäessä ja joka tekee mahdottomaksi alkuperäisen aikataulun noudattamisen, pidämme hyväksyttävänä, että pakolliseen tunnistautumiseen siirtymistä lykätään ehdotetulla tavalla.