Blogit

Vihdoinkin kestävämpiä ja korjattavampia tuotteita kuluttajille?

28.6.2022 | Ostaminen ja kuluttajansuoja

Brysselin keväässä on otettu askelia oikeaan suuntaankun puhutaan kestävämmistä kuluttajavalinnoista. Kuluttajaliiton vaikuttamistyön päällikkö Tiina Vyyryläinen kertoo kuulumisia EU:n komission ajankohtaisista teemoista. Ilahduttavaa on erityisesti, että kuluttajalle on vihdoin luvassa hyviä uutisia, kun esimerkiksi kestävien valintojen tekeminen muuttuu aiempaa helpommaksi.

Brysselissä kevätkausi on ollut kiireinen ja monia kuluttajan kannalta tärkeitä aloitteita on viety eteenpäin. Taustalla vaikuttavat komission kunnianhimoiset tavoitteet vihreän ja digitaalisen siirtymän toteuttamisesta lähivuosina. Samaan aikaan Ukrainan sota on tuonut omat lisähaasteensa työlle. Koronapandemiasta siirryttiin lähes saumattomasti sodan aiheuttaman kriisin hoitoon. Euroopan unionin instituutiot ja jäsenmaat, kuten myös kansalaisjärjestökenttä ovat tiivistäneet rivejään, ja unioni on monella tapaa yhtenäisempi kuin pitkiin aikoihin.

Kuluttajajärjestöt ovat omalta osaltaan osallistuneet kriisin hoitoon ja pitäneet yllä keskustelua siitä, että isot haasteet eivät ole hävinneet minnekään, vaan niiden ratkaiseminen oikeudenmukaisella ja kuluttajat huomioivalla tavalla on nyt tärkeämpää kuin koskaan. 

Kevään aikana on annettu useita ehdotuksia, jotka toteutuessaan lisäävät kuluttajien oikeuksia.

Kuluttajaliitto iloitsee siitä, että kevään aikana on annettu useita ehdotuksia, jotka toteutuessaan lisäävät kuluttajien oikeuksia. Valmistajien täytyy jatkossa noudattaa tiukempia kestävyyskriteereitä muun muassa kestävyyden, korjattavuuden ja kemikaalien osalta jo tuotteiden suunnitteluvaiheessa.  

Ehdotukset myös lisäävät yrityksille velvollisuuksia antaa kuluttajille tietoa näistä seikoista. Kuluttajien on siis jatkossa helpompaa löytää ja valita kestävämpiä vaihtoehtoja. Myöhemmin kesällä pakettia on tarkoitus täydentää erillisellä ehdotuksella, jossa pyritään estämään laajalle levinnyttä viherpesua. Viherpesu tarkoittaa erilaisten ympäristöä koskevien väittämien katteetonta käyttöä markkinoinnissa. Syksyllä taas on odotettavissa aloite korjausoikeuden laajentamisesta, joka sekin voi viedä tuotteiden käyttöiän pidentämistä oikeaan suuntaan.

Lue lisää:

Blogikirjoitukset eivät ole Kuluttajaliiton virallisia tiedotteita, lausuntoja, julkilausumia tai kannanottoja. Blogit ovat yhteiskunnallisia keskustelunavauksia kirjoittajan esiin nostamista näkökulmista. Blogeissa julkaistaan myös vieraskynätekstejä.

Tiina Vyyryläinen

Vaikuttamistyön päällikkö