Lausunnot

Lausunto luonnoksesta finanssivalvonnan suositukseksi asuntolainanhakijan lainojen ja pääomavastikkeiden enimmäishoitorasitteesta

13.6.2022 | Asuminen

Finanssivalvonnalle
kirjaamo@finanssivalvonta.fi

KIRJALLINEN LAUSUNTO LUONNOKSESTA FINANSSIVALVONNAN SUOSITUKSEKSI ASUNTOLAINANHAKIJAN LAINOJEN JA PÄÄOMAVASTIKKEIDEN ENIMMÄISHOITORASITTEESTA

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua otsikon asiasta ja esittää kohteliaimmin seuraavat huomiot:

Kotitalouksien talousongelmat, maksuhäiriöt ja velkaantuneisuus ovat lisääntyneet Suomessa viime vuosina. Kuluttajaliitto kiittää kaikista toimista, joilla pyritään estämään kotitalouksien velkaantumista etenkin tässä nykyisessä taloudellisessa tilanteessa. Omistusasumisessa asumismenot ja siten myös asuntolaina muodostaa yleensä valtaosan kotitalouden pakollisista menoista. On syytä kiinnittää yhä enemmän huomiota asumiskulujen mahdollisten muutosten vaikutukseen henkilön talouteen erilaisissa skenaarioissa stressitestin avulla ja huomioida, että laina tulee mitoitettua oikein.

Ehdotetut tavoitteet ovat mielestämme kannatettavia pitäen mielessä, että on tärkeää ennaltaehkäistä ylivelkaantumista. Pyydämme kuitenkin kiinnittämään huomiota siihen, että tämä ei kuitenkaan saa häiritä markkinan toimivuutta.

Toimitetun aineiston perusteella on mahdotonta sanoa, miten tämä 60 % tulee vaikuttamaan kuluttajien lainansaantiin. Kuinka moni tämä tulee rajoittamaan lainansaannin ulkopuolelle. Vaikutusarviointi puuttuu kokonaan.

Kuluttajaliitto näkee, että suositus on perusteltua antaa, mutta sen vaikutuksia lainanantoon ja etenkin mahdollisuuksiin hankkia ensiasunto tulisi vielä tarkastella yksityiskohtaisemmin.