Paikalliset

Merenkurkun kuluttajat ry: Puutteellinen tiedotus terveydenhuollon maksukatosta vaatii pikaisia parannuksia

7.6.2022 | Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kuvituskuvassa mies kuuntelee lääkäriä keskittyneesti.

Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Maksukattoon lasketaan mukaan muun muassa terveyskeskuksen, sairaalan poliklinikan, päiväkirurgian ja suun terveydenhuollon maksuja. Maksukatto on nyt 692 euroa vuodessa. Kun maksukatto ylittyy, julkisen terveydenhuollon palvelut ovat pääasiassa maksuttomia.

Ongelmana on, että potilaille ei jaeta riittävästi oikeaa tietoa, miten maksukaton ylittymistä tulee seurata ja mitä tietoja potilaan laskuttajalle tulee ilmoittaa. Maksukattoon liittyvä tiedottaminen on kovin puutteellista. Useilla kotisivuilla on vanhentunutta ja jopa virheellistä tietoa. Lisäksi puuttuu yhteystietoja, mihin voi ottaa yhteyttä, jos asiasta on kysyttävää.

Merenkurkun Kuluttajat ry on huolissaan potilaiden oikeuksien toteutumisesta. Mielestämme jokaisen hyvinvointialueen internetsivulla tulee julkaista selkeä ohjeet, miten potilaan tulee toimia maksukaton seurannassa ja mitä tietoja laskutukseen tulee ilmoittaa itse. Nettisivuilla tulee ilmoittaa puhelinnumero, johon voi soittaa, kun on maksukattoon liittyvää kysyttävää.

On tärkeää, että maksukaton seurantaan liittyvää tietoa jaetaan myös muita kuin sähköisiä kanavia käyttäen, koska kaikilla ei ole käytössä sähköisiä yhteyksiä. Lisäksi terveydenhuollon maksukaton seurantaa tulee kehittää keskitetysti toimivaksi, kuten KELA:n lääkekulujen katto.

Merenkurkun Kuluttajat ry on Kuluttajaliiton jäsenyhdistys, joka ajaa myös sote-asiakkaiden etua Pohjanmaalla.

Merenkurkun Kuluttajat ry
Hallitus
Puheenjohtaja Maija Ovaska

Merenkurkun kuluttajat

Merenkurkun Kuluttajat ry on Kuluttajaliiton alueellinen kuluttajayhdistys, joka toimii Pohjanmaan alueella. Lue lisää toiminnastamme!