Blogit

Kiikarissa vaikuttavat ruokahävikkihankkeet – ilmianna omasi!

7.6.2022 | Ruoka | Ruokahävikki

Kotitalouksien ruokahävikkiä on pyritty vähentämään vuosien varrella monilla erilaisilla hävikkitoimilla, mutta tiedonkeruu toimista tai niiden vaikuttavuudesta on vielä vähäistä.  Komissio on tarttunut haasteeseen perustamalla kaksivuotisen projektin, jonka yhtenä tavoitteena on luoda arviointimenetelmää erilaisille hävikkitoimille. Projektissa kerätään parhaillaan tietoa eri Euroopan maissa olevista, kotitalouksiin keskittyvistä ruokahävikkitoimista ja -hankkeista. Vastapalveluksena tietojaan jakava toimija saa hyödyllistä tietoa omien toimiensa kehittämiseksi. 

Komission projektissa kehitetään arviointityökalua ruokahävikkitoimille  

Tiedonkeruun takana on Euroopan kuluttajien ruokahävikkifoorumi (European Consumer Food Waste Forum), joka on komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston ja komission tutkimuskeskuksen yhteistyössä perustama monitieteinen asiantuntijajoukko. Foorumi koostuu monipuolisesta joukosta tutkijoita ja hankkeiden toteuttajia. Tehtävämme on yhteistyössä etsiä ratkaisuja ja kehittää työkaluja kotitalouksien hävikin vähentämiseksi.   

Hankkeen tavoitteena on arviointityökalun lisäksi koota tietoa kuluttajien hävikkiin liittyen sekä tunnistaa parhaat käytännön ratkaisut vähentää kuluttajahävikkiä.  Tavoitteena on jakaa tieteeseen perustuvat suositukset ja kehittää konkreettisia työkaluja ruokahävikin vähentämiseksi.  Päämääränä on tuottaa kokoelma parhaita käytänteitä, joiden avulla voidaan edesauttaa jatkossa tehokkaampia tapoja vähentää kotitalouksien hävikkiä.   

Etsimme 5–10 vaikuttavaa hävikkitoimea Suomesta – Ilmianna omasi!  

Tavoitteena on löytää erityisesti sellaisia kuluttajien ruokahävikin vähentämiseen tähtääviä toimia (päättyneitä tai käynnissä olevia), jotka hyödyntävät tuuppausmenetelmää, keskittyvät erityisesti nuoriin kuluttajiin, hävikkitietoisuuden lisäämiseen tai kuluttajakäyttäytymisen muuttamiseen. Kiinnostuksen kohteena ovat myös toimet, jotka keskittyvät paljon ruokahävikkiä tuottaviin kuluttajaryhmiin, kuten lapsiperheet, tai nuoret puutteellisilla kotitaloustaidoilla. Tiedonkerääjinä toimivat kutakin maata edustavat hankkeen asiantuntijat. Suomesta mukana on Hävikkifoorumi-hankkeen koordinaattori, Jenni Vainioranta.

Tunnistatko oman toimesi tai hankkeesi tästä kuvauksesta? Haluatko olla esillä yhtenä suomalaisena esimerkkinä ruokahävikkitoimesta sekä saada arvokasta tietoa myös oman työsi tueksi? Ota yhteyttä 12.6. mennessä Jenniin (jenni.vainioranta@kuluttajaliitto.fi). Puolitetaan yhdessä ruokahävikki!  

Lisätietoa Euroopan kuluttajien hävikkifoorumista (European Consumer Food Waste Forum), komission sivuilta: https://knowledge4policy.ec.europa.eu/projects-activities/european-consumer-food-waste-forum_en 

Hävikkifoorumi-hanke (2020–2023) toteutetaan yhdessä upean kumppanijoukon kanssa. Mukana ovat Luonnonvarakeskus Luke, Motiva, Marttaliitto ry, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, Päivittäistavarakauppa ry ja Valintamuotoilijat. Hankkeessa on mukana myös Kuluttaja-lehti, joka järjestää valtakunnallisen Hävikkiviikon osana hanketta. Pitkäjänteisen yhteistyön ja kehittämisen mahdollistaa maa- ja metsätalousministeriöltä saatu kolmivuotinen rahoitus. Lisätietoa kuluttajaliitto.fi/havikkifoorumi 

Jenni Vainioranta

Hävikkifoorumi-hankkeen koordinaattori, Kuluttajaliitto