Paikalliset

Pääkaupunkiseudun sote-asiakkaille enemmän tietoa asiakasmaksujen huojentamisesta

27.5.2022 | Kuluttajaliitto

Pääkaupunkiseudun kuluttajat ry:n vuosikokouksen kannanotto 16.5.2022

Pääkaupunkiseudun kuluttajat ry:n mielestä on haastavaa, että julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ja niiden perintä aiheuttavat taloudellista ahdinkoa, ulosottokierrettä, luottotietojen menetystä sekä hankaloittavat huomattavasti ihmisten elämän hallintaa. Yhdistys kannustaa pääkaupunkiseudun kuntia kiinnittämään huomiota siihen, että soten asiakasmaksujen huojentamisen hakeminen olisi kuntalaisille mahdollisimman yksinkertaista.

Asiaa on selvittänyt mm. Suomen köyhyyden vastainen verkosto EAPN-Fin, joka on tehnyt kyselyn asiasta vuonna 2019. Vastausten perusteella on ihmisiä, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää kaikkia sairauden hoitoon määrättyjä palveluja tai lääkkeitä, koska hänellä ei ole siihen varaa. Tämän lisäksi vastausten perusteella oli joukko ihmisiä, jotka eivät uskalla hakeutua tarvitsemaansa hoitoon kustannusten pelossa.

Vuonna 2020 yhteensä 663 997 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksua päätyi ulosottoon. Tämä on todella suuri määrä. Pääkaupunkiseudun kuluttajat ry pitää tätä kehitystä huolestuttavana, koska se tarkoittaa, ettei perustuslain velvoite väestön terveyden edistämisestä ja toimeentulon turvaamisesta sairauden perusteella toteudu yhdenvertaisesti kaikkien kansalaisten kohdalla.

Selvää on myös se, ettei sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut saa olla hoidon ja hoivan este tai aiheuttaa velkaantumista”, toteaa Pääkaupunkiseudun kuluttajien hallituksen puheenjohtaja Johanna Laisaari.

Sosiaalihuollon asiakasmaksun huojentaminen on aina ensisijainen toimi ennen toimeentulotuen hakemista. Maksuhuojennus tulee tapauskohtaisesti erityisesti harkittavaksi silloin, kun määrätty maksu johtaisi siihen, että henkilön edellytykset saada toimeentulotukea täyttyisi.

Asiakasmaksulain 11 pykälän mukaan sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista.

Käytännössä on kuitenkin niin, ettei tätä kuntalaisen elämää helpottavaa pykälää tunneta riittävästi tai osata sitä soveltaa. ”Vaikuttaa siis siltä, että asian esiin nostamiselle on suuri tarve, jotta tieto saavuttaa kuntalaiset, jotta he osaavat tätä oikeuttaa vaatia ja hakea asiakasmaksun huojennusta”, Johanna Laisaari huomauttaa. Tästä syystä Pääkaupunkiseudun kuluttajat ry haluaa nostaa asian esille vuosikokouksensa kannanottona.

Kuluttajaliitto teki Pääkaupunkiseudun Kuluttajien pyynnöstä selvityksen pääkaupunkiseudun kuntien neuvonnasta ja huojennuslomakkeesta kevään 2022 aikana. Alla lyhyt yhteenveto selvityksessä esiin nousseista seikoista pääkaupunkiseudun kunnissa.

Helsingissä asiakasmaksun huojennuslomakkeen tekeminen vaatii kuntalaiselta kirjautumisen verkkopankkitunnuksilla. Vaihtoehtoisesti kuntalainen voi tehdä alennushakemuksen myös vapaamuotoisella hakemuksella postitse. Kunnasta kerrottiin Kuluttajaliiton kysyessä, että asiakasmaksun alentamismahdollisuudesta annetaan tietoa laskun mukana.

Kauniaisissa kaupungin nettisivuilta ei löydy lainkaan tietoa asiakasmaksujen alentamismahdollisuudesta eikä asiakasmaksujen huojennuskaavaketta.

Espoossa hakemuskaavake löytyy sujuvasti internetistä. Hakemuslomake on yksityiskohtaisuudessaan keskimääräinen. Kunnasta kerrottiin Kuluttajaliiton kysyessä, että asiakasmaksun alentamismahdollisuudesta annetaan tietoa päätösten yhteydessä.

Vantaalla hakemuskaavake löytyy helposti internetistä. Hakemuslomake on hyvin asiakasystävällinen ja helppokäyttöinen. Kunnasta kerrottiin Kuluttajaliiton kysyessä, että asiakasmaksun alentamismahdollisuudesta annetaan tietoa laskun mukana.

Pääkaupunkiseudun kuluttajat ry toivoo, että pääkaupunkiseudun kunnat kiinnittävät huomioita tähän erittäin tärkeää asiaan ja panostavat tiedon jakamiseen asiakasmaksujen huojentamista koskien kuntalaisille sekä huolehtivat, että huojennuslomake on saavutettavissa nykyistä paremmin. Pääkaupunkiseudun kuluttajat ry kehottaa muita pääkaupunkiseudun kuntia ottamaan mallia Vantaan kaupungin toiminnasta, jossa kuntalainen sai hyvin tietoa ja huojennuslomake oli helppo tehdä.

Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry on Kuluttajaliiton alueellinen yhdistys, joka toimii Helsingissä ja muulla pääkaupunkialueella.

Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry

Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry on Kuluttajaliiton alueellinen yhdistys, joka toimii Helsingissä ja muulla pääkaupunkialueella. Tutustu yhdistykseen.