Blogit

Kansainvälinen vaikuttaminen tapahtuu oikea-aikaisesti ja verkostoitumalla

28.3.2022 | Kuluttajaliitto

Kuluttajansuojalainsäädäntö on varsin pitkälle Euroopan unionin lainsäädäntöön perustuvaa ja jäsenvaltioilla on vain rajatuissa asioissa mahdollisuus poiketa siitä. On tärkeää olla oikea-aikaisesti vaikuttamassa EU-lainsäädännön kehitykseen. Yksi osa tätä työtä on osallistuminen Euroopan talous- ja sosiaalikomitean työhön, kirjoittaa vaikuttamistyön päällikkö Tiina Vyyryläinen blogissaan. Kevään aikana työpöydällä on muun muassa standardisointia ja ympäristöväitteitä. 

Kymmeniä matkapäiviä ja etäkokous toisensa perään. Yhteydenpitoa eurooppalaisiin kollegoihin sekä komission virkamiehiin ja poliittisiin päättäjiin. Läjäpäin sähköposteja ja lausuntoja. Osallistumista kansainvälisten järjestöjen, kuten eurooppalaisten kuluttajajärjestöjen kattojärjestö BEUC:n toimintaan. Muun muassa näistä palikoista rakentuu Kuluttajaliiton kansainvälinen vaikuttamistyö. Sen merkitys korostuu erityisesti silloin kun laajoja haasteita, kuten ilmastonmuutosta, pyritään ratkaisemaan yhdessä muiden maiden kanssa. 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on Euroopan unionin virallinen neuvoa-antava elin, jonka tehtävänä on tuoda esiin järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan näkökulmia unionin lainsäädäntöhankkeisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa lausuntoja eri lakialoitteista, työryhmäkokouksia ja laajaa keskustelua jaostokokouksissa ja täysistunnoissa, kun moniäänisen kansalaisyhteiskunnan näkökulmia sovitetaan yhteen yhteisen näkemyksen aikaansaamiseksi. 

Komitea on oiva näköalapaikka unionin toimintaan ja lainsäädännön valmisteluun. 

Olen toiminut komitean jäsenenä vuoden 2020 syksystä alkaen. Valtioneuvosto nimitti minut ja kahdeksan muuta suomalaista jäsentä edustamaan maatamme komiteassa. Suomalaisedustajien jakauma noudattelee komitean jakoa kolmeen eri intressiryhmään: työnantajien edustajiin, työntekijöiden edustajiin ja muun kansalaisyhteiskunnan edustajiin. Itse toimin kolmannessa ryhmässä, jonka jäsenet edustavat laajasti maataloustoimijoita, ympäristöjärjestöjä, kuluttaja-, nuoriso- ja sote-järjestöjä ja niin edelleen. 

Komitea on oiva näköalapaikka unionin toimintaan ja lainsäädännön valmisteluun. Jäsenyys auttaa ymmärtämään, miten ns. ”Brysselin kuplassa” asiat etenevät. Lisäksi se antaa suoran mahdollisuuden verkostoitua komission virkamiesten kanssa. Poliittisten päättäjien puheille on helppo päästä, kun on mukana ja osana koneistoa. Tällä hetkellä käynnissä on muun muassa työ standardisointistrategian uudistamisen parissa. Keväällä alkaa työryhmätyö koskien ympäristöväittämien sääntöjä ja tuotteiden kestävyydelle asetettavia vaatimuksia. Nämä kaikki ovat kuluttajanäkökulmasta tärkeitä aloitteita, joissa on tärkeää tuoda kuluttajien toiveita ja tarpeita voimakkaasti esiin. 

Kansainvälisessä toiminnassa verkostoituminen on tärkeää. 

Tämän lisäksi olen jäsenenä komission perustamassa kuluttajapolitiikan neuvoa-antavan ryhmän alaryhmässä. Ryhmä kokoontuu muutaman kerran vuodessa kuulemaan ja keskustelemaan suoraan komission virkamiesten kanssa ajankohtaisista kuluttaja-asioista. Helmikuussa sain kunnian toimia raportöörinä työpajasta, jonka tehtävänä oli pohtia toimenpiteitä viherpesun kitkemiseksi ja kuluttajatiedon oikeellisuuden varmistamiseksi. Konferenssiin osallistui yli 800 kuluttaja-asioiden parissa työskentelevää asiantuntijaa ympäri Eurooppaa. Konferenssin johtopäätösten perusteella jäsenvaltioiden ministerit päättivät unionin vuoden 2022 kuluttaja-asioiden edistämisen päälinjoista.  

Kansainvälisessä toiminnassa verkostoituminen on tärkeää. Yhdessä kollegoiden kanssa on mahdollista edistää kaikille kuluttajille tärkeitä asioita. Usein itsekin oppii jotain uutta ja voi hyödyntää muiden kokemuksia ja oivalluksia. Kansainvälinen toiminta tuo esiin maiden erot niin lainsäädännön täytäntöönpanossa kuin järjestöjen toimintamahdollisuuksien turvaamisessa. Etätyömahdollisuuksien kehittyminen helpottaa yhteydenpitoa, mutta sillä ei voi täysin korvata kasvokkain tapaamista. Siksi on jatkossakin välillä pakattava tietokone reppuun ja hypättävä lentokoneen siiville kohti Eurooppaa. 

Blogikirjoitukset eivät ole Kuluttajaliiton virallisia tiedotteita, lausuntoja, julkilausumia tai kannanottoja. Blogit ovat yhteiskunnallisia keskustelunavauksia kirjoittajan esiin nostamista näkökulmista. Blogeissa julkaistaan myös vieraskynätekstejä.

Tiina Vyyryläinen

vaikuttamistyön päällikkö