Paikalliset

Vaikuttavaa toimintaa Merenkurkun alueen kuluttajien eduksi

19.1.2022 | Kuluttajaliitto

Merenkurkun Kuluttajat ry toimii Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry:n jäsenyhdistyksenä itsenäisesti ja riippumattomana kuluttajien etujen ajajana alueellaan. 

Yhdistyksen hallitukseen valittiin Maija Ovaska (puheenjohtaja, kuvassa), Peter Dahlström, Marjo Hannu-Jama, Marjatta Kiviranta, Mira Kuusisto, Ritva Mertaniemi, Helena Nygård ja varajäseniksi Minea Jama sekä Carita Puro.

Kuluttajayhdistyksen tavoitteena on  

1) Vaikuttaa toimialueellaan palvelujen laatuun ja saatavuuteen 

2) Valvoa kuluttajien etua ja oikeuksien toteutumista markkinoilla sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa 

3) Edistää kuluttajatietoisuuden ja kestävän kehityksen toteutumista 

4) Parantaa kuluttajien taloudellista ja oikeudellista asemaa sopimusosapuolena 

Vuonna 2021 vaikutimme muun muassa seuraaviin asioihin: 

Kuntalaisaloite paremmista nuohouspalveluista 

Yhdistys vaikutti vuonna 2021 palvelujen laatuun ja saatavuuteen laatimalla muun muassa kuntalaisaloitteen nuohouspalvelujen parantamiseksi. Yhdistys esitti aloitteessaan, että Vaasan kaupungin asukaslehdessä julkaistaan vastaisuudessa joka kevät tietoa alueen nuohoojista ja heidän yhteystiedoistaan molemmilla kotimaisilla kielillä. Tämä edistäisi kaupungin asukkaiden tasavertaisempaa mahdollisuutta saada tietoa nuohoajista alueellaan.  

Lähipalvelut keskiöön 

Lähipalveluiden laatuun ja saatavuuteen pyrittiin vaikuttamaan järjestämällä yhdistyksen tilaisuuksia yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa.  Tilaisuudet paikallisten toimijoiden toimitiloissa lisäsivät järjestön tunnettuutta, vahvistivat yhteistyöverkostoja ja lisäsivät  järjestön näkyvyyttä uusissa verkostoissa. Kuvassa leipomo-kahvila Othellossa pidetystä hallituksen kokouksesta. 

Edunvalvontaa paikallisessa raideliikenteessä 

Kuluttajien etuja ja oikeuksien toteutumista markkinoilla ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa valvottiin muun muassa jättämällä lausunto ostoliikenteestä liittyen Pohjanmaan raide- ja junaliikenteeseen. Yhdistys koki tärkeäksi ottaa kantaa muun muassa kysymykseen täydentääkö suunniteltu ostoliikenne alueen saavutettavuutta ja palveleeko hankinta liikkumistarpeita ja millä tavalla.  

Vastauksessa todettiin, että suunniteltu ostoliikenne ei paranna Pohjanmaan alueen saavutettavuutta juuri ollenkaan. Vaasa ja koko Pohjanmaan maakunta on yksi Suomen kasvualueista, jossa on tehty ja on vireillä kansainvälisestikin merkittäviä investointihankkeita, kuten akku- ja muu energiateknologia, satamainfrastruktuuri sekä laivaliikenne. Tämä kehitys tulisi suunnitelmassa ottaa huomioon, varsinkin kun raideliikenne Vaasa–Seinäjoki ja Vaasa–Helsinki eivät nykyiselläänkään vastaa alueen tarpeeseen kestävän työssäkäyntiliikenteen ja yritysten näkökulmasta. 

Palkitsemme kuluttajahenkisen opinnäytetyön – hae stipendiä 

Kuluttajatietoisuuden ja kestävän kehityksen toteutumista edistettiin käynnistämällä yhteistyö Vaasan yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa. Opiskelijoilla on mahdollisuus yhdistyksen 30-vuotisjuhlavuoden kunniaksi saada 600 euron stipendi opinnäytetyöstä, joka edistää yhdistyksen tavoitteita. Yhdistyksen tavoitteena on rohkaista nuoria tarttumaan kiinnostaviin kuluttaja-aiheisiin.   

Toimintamme vuonna 2022 

Vuonna 2022 yhdistyksen toimintaa jatketaan tukemalla paikallisten palvelujen tuottamista, järjestämällä koronarajoitukset huomioiden yhdistyksen tilaisuuksia yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. Vaikuttamistyössä käsitellään muun muassa ajankohtaisia kestävään kulutukseen ja sote-palveluihin liittyviä aiheita.  

Liity jäseneksemme ja vaikutetaan yhdessä! Lue lisää: https://www.kuluttajaliitto.fi/liity/  

Toimittaja, älä epäröi ottaa yhteyttä, jos haluat lisätietoja tai haastattelun!  

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: 

Maija Ovaska
Puheenjohtaja 
maijahelena.ovaska@gmail.com 
+358442395245

Merenkurkun Kuluttajat ry

Paikallinen kuluttajayhdistys