Blogit

Maahanmuuttajien oikeudet eivät aina toteudu vuokramarkkinoilla

17.12.2021 | Asuminen

Kaupunkien vuokra-asuntoihin on pitkät jonot, joten yksityiset vuokramarkkinat ovat maahanmuuttajalle usein ainoa vaihtoehto löytää asunto. Vuokramarkkinat eivät kuitenkaan ole tasa-arvoiset, vaan muualta muuttaneet henkilöt ovat liian usein alakynnessä koko elämänsä Suomessa eläneisiin verrattuna.

Kuvatut kertomukset perustuvat tapauksiin Sininauhasäätiön KOTA-toiminnassa. Kuluttajaliitto ja Sininauhasäätiö muistuttavat, että kirjoituksessa kuvatun kaltaisia ongelmia voi kohdata kuka tahansa vuokramarkkinoilla ja syrjintä on aina väärin, kohdistuu se keneen tahansa. 

Sininauhasäätiö on taho, joka KOTA-toiminnassaan törmää jatkuvasti maahanmuuttajien kohtaamiin ongelmiin asunnon etsinnässä ja vuokrasuhteissa. Myös äskettäin julkaistu raportti vuokranantajille suunnatusta kyselystä osoittaa, että ulkomaalaistaustaisiin asunnonhakijoihin suhtaudutaan negatiivisemmin ja että vuokranantajien syrjivät asenteet ovat yleisiä. Kyselyn toteuttivat Moniheli ry, Sininauhasäätiö sr ja VVA ry yhdessä Suomen Vuokranantajien kanssa.1

Esimerkiksi viime keväänä Sininauhasäätiön työntekijä auttoi nuorta maahanmuuttajaa löytämään asunnon. Asuntonäytössä vuokranantaja lupasi vuokrata asunnon, mutta nosti aiemmin ilmoitettua vuokraa lähes sadalla eurolla kuultuaan hakijan syntymämaan. Sopimus kuitenkin allekirjoitettiin, koska asunnoton hakija ei halunnut menettää asuntotarjousta. 

Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän. Moni vuokranantaja ei välttämättä tiedä, että yhdenvertaisuuslakia sovelletaan yritysten lisäksi yksityishenkilöihin, jotka vuokraavat sijoitusasuntojaan. Vaikka vuokranantajalla on oikeus valita vuokralaisensa, valinta ei saa perustua syrjiviin, henkilöön perustuviin ominaisuuksiin. Tällaisia ominaisuuksia ovat muun muassa alkuperä, kansalaisuus ja uskonto. 

Maahanmuuttajat eivät aina tunne oikeuksiaan

Sen lisäksi, että maahanmuuttajan on kielitaidon puutteen ja syrjivien asenteiden vuoksi haastavaa löytää asunto, hän saattaa myös altistua erilaiselle hyväksikäytölle vuokramarkkinoilla. Maahan muualta muuttaneet eivät aina tunne oikeuksiaan suomalaisessa järjestelmässä. Toisaalta, vaikka oikeuksistaan olisi tietoinen, voi niistä olla vaikea pitää kiinni asunnottomuuden uhatessa. 

Eräässä tapauksessa vuokranantaja oli aloittanut keittiöremontin, eikä vuokralainen ollut pystynyt käyttämään keittiötä useaan kuukauteen. Kun huoneistossa on remontti, on vuokralaisella lain mukaan oikeus saada vuokranalennusta. Hyvän vuokratavan mukaan vuokranantajan tulisi ehdottaa alennusta samalla, kun hän ilmoittaa remontista vuokralaiselle. Tässä tapauksessa vuokranantaja ei ollut tarjonnut vuokranalennusta, eikä vuokralainen ollut osannut sitä vaatia.  

Eräältä yksin asuvalta maahanmuuttajataustaiselta vuokralaiselta taas oli veloitettu kolmen henkilön vesimaksut. Vuokralainen oli kuitenkin maksanut vain yhden henkilön vesimaksun. Vuokranantaja katsoi, että tästä oli kertynyt vuokravelkaa ja antoi vuokrasopimuksen purkuilmoituksen vuokralaiselle.  

Vuokramarkkinoille on syntynyt myös hämäriä asunnonvälittäjiä. Välittäjät tarjoavat asuntoja erityisesti maahanmuuttajille, joilla on vaikeuksia löytää asunto omin avuin esimerkiksi heikon suomen kielen taidon vuoksi. Välittäjät ovat muun muassa velvoittaneet vuokralaisia maksamaan kohtuuttoman suuria välityspalkkioita. Kuitenkin lain mukaan välityspalkkio voidaan periä vain toimeksiantajalta eli tässä tapauksessa vuokranantajalta, joka on tehnyt asunnostaan toimeksiantosopimuksen välitysliikkeen kanssa. Lisäksi välityspalkkion on oltava kohtuullinen.  

Epäasiallinen käytös ei kuulu hyvään vuokrasuhteeseen

Joissain tapauksissa vuokranantaja on käyttäytynyt asiattomasti tai vuokralaista pelotellen, kun vuokralainen on yrittänyt puolustaa oikeuksiaan. Epäasiallinen käytös ei kuulu hyvään vuokrasuhteeseen, eikä mihinkään muuhunkaan kommunikointiin. Vuokranantaja toimii myös lainvastaisesti, jos hän kieltää vuokralaiselta hänelle laissa taatut oikeudet.  

Oikeus asuntoon on ihmisoikeus. Kodin tulee myös olla paikka, jossa voi rauhoittua ja tuntea olonsa turvalliseksi. Nyt tarvitaan keinoja, joilla maahanmuuttajien asemaa vuokramarkkinoilla saadaan parannettua. Pitkälle päästäisiin jo sillä, että vuokralainen ja vuokranantaja kohtelisivat toisiaan kunnioittavasti, kunnioittaisivat toistensa oikeuksia ja sillä, että heidän välillään olisi toimiva keskusteluyhteys. 

Jos olet joutunut huijatuksi tai hyväksikäytön kohteeksi vuokramarkkinoilla, voit saada lisätietoa ja neuvoja maksuttomasti ainakin seuraavilta tahoilta: 

Jos jäät asunnottomaksi, ota yhteyttä kuntasi sosiaalitoimeen. 

1Raportti: Vuokralaisvalintaan vaikuttavat tekijät ja ulkomaalaistaustaisten asunnon hakijoiden asema yksityisillä vuokramarkkinoilla 

Blogikirjoitukset eivät ole Kuluttajaliiton virallisia tiedotteita, lausuntoja, julkilausumia tai kannanottoja. Blogit ovat yhteiskunnallisia keskustelunavauksia kirjoittajan esiin nostamista näkökulmista. Blogeissa julkaistaan myös vieraskynätekstejä.

Anni Saari

Avustava lakimies, Kuluttajaliitto

Anna-Leena Myllylä

Maahanmuuttajatoiminnan päällikkö, Sininauhasäätiö