Lausunnot

Lausunto hallituksen esityksestä tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän lain uudistamisesta

29.10.2021 |

Opetus- ja kulttuuriministeriölle
Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/2245/2020
Annettu lausuntopalvelu.fi -palvelussa

KIRJALLINEN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAEIKSI TEKIJÄNOIKEUSLAIN JA SÄHKÖISEN VIESTINNÄN PALVELUISTA ANNETUN LAIN 184 §N MUUTTAMISESTA

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua otsikkoasiasta ja esittää kohteliaimmin seuraavat huomiot:

Nyt käsillä olevalla esityksellä muutetaan pääosin DSM-direktiivin mukaisesti muun muassa säännöksiä kappaleiden valmistamisen teoksesta tiedonlouhintaa varten, teosten käyttämisestä opetus- ja tutkimustoiminnassa, teosten käyttämistä arkistoissa ja yleisölle avoimissa kirjastoissa ja museoissa, koskien kaupallisesta jakelusta poistuneita teoksia, sopimuslisenssijärjestelmää, teosten käyttöä alkuperäisessä lähetystoiminnassa ja ohjelmien edelleen lähettämistä.

Yleisesti Kuluttajaliitolla ei ole lausuttavaa asiassa, mutta todettakoon, että Kuluttajaliitto pitää hyvänä, että opetus- ja kulttuuritoiminnan toimintaedellytyksiä tuetaan ja näitä koskevaa sääntelyä selkeytetään. On tärkeää, että esimerkiksi opetuksen ollessa etäkoulua ei törmätä tekijänoikeuksiin liittyviin hankaluuksiin. Lisäksi nähdäksemme on hyvä, että tekijänoikeuden voidaan tietyissä tapauksissa rajoittaa, kun kyse on arkistojen ja yleisölle avoimista kirjastoista ja museoista, jotta turvataan kansalaisten sivistyksellisiä oikeuksia.