Tiedotteet

Luonnonvarakeskuksen ja Valintamuotoilijoiden selvitys: katse tulevaisuuteen – ruokahävikkiä synnyttävät rutiinit uusiksi innovaatioilla

16.9.2021 | Ruoka

Kuluttajaliiton, Luonnonvarakeskuksen ja Valintamuotoilijoiden yhteistiedote: Luonnonvarakeskuksen ja Valintamuotoilijoiden toteuttamassa ruokahävikkiselvityksessä kartoitetaan kuluttajakäyttäytymisen muutoksen esteitä ja ajureita. Hallitus on asettanut tavoitteeksi ruokahävikin puolittamisen vuoteen 2030 mennessä. Suurimmat paineet kohdistuvat kuluttajiin, sillä hävikkiä syntyy kotitalouksissa eniten, vuosittain noin 107–137 miljoonaa kiloa. Tuore selvitys osoittaa, että tiedämme enemmän syistä kuin vaikuttavista keinoista kotitalouksien hävikin ratkaisemiseksi.

Kuluttajien ruokahävikkiin vaikuttavat moninaiset tekijät, eikä helppoja ratkaisuja ole olemassa. Ongelmaa kannattaa lähestyä kokeilukulttuurin ja toimialarajoja rikkovan yhteistyön näkökulmasta.

“Kuluttajien ruokahävikin syntyyn vaikuttavien tekijöiden avaaminen ja ymmärtäminen on olennaista, jotta on mahdollista löytää vaikuttavia keinoja erilaisten kuluttajien ruokahävikin vähentämiseen. Ruokahävikkiä aiheuttavat käytännöt kietoutuvat vahvasti rutiineihin, joten tarvitaan keinoja juuri rutiinien muuttamiseksi”, kertoo tutkija Inkeri Riipi Luonnonvarakeskuksesta.

Tutkimuksen mukaan esimerkiksi ruokaostosten tekeminen verkkokaupassa lisää suunnitelmallisuutta ja vähentää ruokahävikkiä. Toisaalta verkko-ostamisen helppous vaikuttaisi heikentävän kuluttajien kokemaa omistajuutta tuotteisiin, ja sen vuoksi ostokset saattavat päätyä helpommin roskikseen.

“Tämä on yllättävä, mutta hyvä esimerkki ihmisiä ohjaavien alitajuisten käytösmallien vaikutuksesta hävikkiin. Niiden tunnistaminen ja ymmärtäminen voisi auttaa esimerkiksi verkkokauppoja luomaan ympäristöjä, jotka auttavat ehkäisemään ruokahävikin syntyä”, Valintamuotoilijoiden perustaja Marika Poutiainen kiteyttää.

Selvitys antaa eväitä Kuluttajaliiton koordinoiman Hävikkifoorumi-hankkeen jatkotyöhön.

“Tehtävämme ei ole helppo, mutta ei varmasti mahdoton. Tavoitteenamme on luoda selvityksen pohjalta yhdessä laajan osallistujajoukon kanssa konkreettisia hävikkiratkaisuja kodin ympäristöön, ruokakauppaan ja ruoan verkkokauppaan, sekä jalostaa saatua tietoa pidemmälle hyviksi käytänteiksi ja suosituksiksi kotitalouksien hävikin vähentämiseksi”, sanoo hanketta koordinoivan Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell.

Tule kuulemaan lisää selvityksen keskeisistä tuloksista julkaisutilaisuuteen:
Ruokahävikki: kuluttajakäyttäytymisen muutoksen esteet ja ajurit to 16.9.2021 klo 13:00–15:00. Tilaisuus järjestetään webinaarina Zoom-alustalla. Ohjelma ja ilmoittautuminen Kuluttajaliiton sivuilla.

Kuluttajaliitto toteuttaa kolmevuotisen (2020–2023) kehittämishankkeen yhdessä Luonnonvarakeskuksen, Motivan, Marttaliiton, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n, Päivittäistavarakauppa ry:n ja Valintamuotoilijat sekä Hävikkiviikkoa koordinoivan Kuluttaja-lehden kanssa. Hävikkifoorumia rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Tavoitteena on löytää keinoja siihen, miten Suomessa ruokahävikin vähentämistyötä tulisi kehittää edelleen, jotta pääsisimme hallituksen asettamaan tavoitteeseen puolittaa kotitalouksien ruokahävikki vuoteen 2030 mennessä.