Lausunnot

Lausunto sote-tiedonhallinnan linjauksista

15.9.2021 | Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveysministeriölle
Tunniste: VN/27638/2020
Annettu lausuntopalvelu.fi -palvelussa

KULUTTAJALIITON LAUSUNTO SOTE-TIEDONHALLINNAN LINJAUKSIIN

Ovatko sote-tiedonhallinnan linjaukset sopivalla tarkastelutasolla?
Kyllä
Ei
En osaa sanoa
Kommentoi halutessasi linjausten tarkastelutasoa sanallisesti:

Ovatko sote-tiedonhallinnan linjaukset riittävät ja kattavat?
Kyllä
Ei
En osaa sanoa
Kommentoi halutessasi linjausten kattavuutta sanallisesti:

Anna halutessasi muuta yleistä palautetta sote-tiedonhallinnan linjauksiin:
On hyvä, että linjauksissa on huomioitu asiakasnäkökulma sekä tuotu vahvasti esiin asiakkaan vaikutusmahdollisuudet sote-palveluihinsa liittyvään tiedonhallintaan. Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry katsoo myös, että on hyvä, että linjauksissa on tuotu esiin sähköisten palveluiden saavutettavuuteen ja saatavuuteen liittyvät erityiskysymykset. Yhteiskunnan tulee turvata myös niiden henkilöiden oikeudet, jotka eivät pysty sähköisiä palveluita käyttämään. Apua sähköisten palveluiden käyttöön tulee olla saatavilla.

Silloin kun sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tarjotaan digitaalisesti, tulee huomioida myös uudenlaiset potilas- ja asiakasturvallisuuteen liittyvät kysymykset. Digitaalisten palveluiden tulee olla aina turvallisia asiakkaalle.