Lausunnot

Lausunto pelastuslaista

31.5.2021 | Asuminen

Sisäministeriölle

Lausuntopyyntö pelastuslain uudistamisen esiselvityshankkeen valmistelujaostojen arviointimuistioista (VN/6185/2021)

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry ((jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta. Lausumme ainoastaan onnettomuuksien ehkäisyä ja valvontaa koskevaa muistiosta ja siihen sisältyvästä palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovastuuta koskevaa kohdasta.

Kuluttajaliitto kannattaa palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovelvoitteen säätämistä asuntojen osalta rakennuksen omistajalle mietinnössä esitetyllä tavalla. Sekä ihmisten että paloturvallisuuden näkökulmasta on perusteltua säätää hankinta- ja kunnossapitovastuu yksiselitteisesti rakennusten omistajalle. Asunto-osake- ja vuokrataloyhtiöissä asuu ihmisiä, jotka eivät pysty huolehtimaan palovaroittimien hankinnasta ja toiminnasta. Ehdotettu muutos parantaa heidän ja muiden talon asukkaiden turvallisuutta.