Blogit

Tunnetko somen vaikuttajamarkkinoinnin pelisäännöt?

26.5.2021 | Ostaminen ja kuluttajansuoja

Sosiaalinen media on arkipäivää suurelle osalle suomalaisista. Myös yritykset hyödyntävät somea omassa markkinoinnissaan ja löytävät keinovalikoimaansa jatkuvasti uusia markkinoinnin tapoja. Vaikuttajamarkkinointi on noussut yhä tärkeämmäksi mainonnan muodoksi perinteisen netti- ja somemarkkinoinnin lisäksi. Kuluttajalla on kuitenkin oikeus tietää, milloin häneen yritetään vaikuttaa kaupallisesti – myös somessa.

Vaikuttajalla, tai ”influencerilla”, tarkoitetaan henkilöä, jolla on sosiaalisessa mediassa oma yleisönsä, jonka mielipiteisiin ja päätöksiin hän pystyy vaikuttamaan. Vaikuttajat voivat olla mm. bloggaajia, vloggaajia, tubettajia, urheilijoita, artisteja tai jopa eri alojen asiantuntijoita. Vaikuttajamarkkinoinnilla tarkoitetaankin siis tällaisen henkilön toteuttamaa markkinointia.

Vaikuttajamarkkinointi on tutkitusti tehokasta. Sen teho perustuu puskaradioon. Vaikka emme tunne vaikuttajia henkilökohtaisesti, he tuntuvat tutuilta, ja tämän takia heiltä saatu suositus vaikuttaa mielipiteeseemme enemmän kuin suoraan yritykseltä tullut mainonta.

Vaikuttajamarkkinoinnin määrä lisääntyy jatkuvasti ja sitä voi tehdä melkein kuka tahansa.

Sinänsä vaikuttajamarkkinointi ei ole uusi ilmiö. Jo ennen sosiaalisen median aikakautta julkkikset ovat tehneet mainoksia yrityksille ja sponsorointia on käytetty yhtenä rahoituksen muotona. Sosiaalinen media on kuitenkin nostanut ilmiön uusiin ulottuvuuksiin. Vaikuttajamarkkinoinnin määrä lisääntyy jatkuvasti ja sitä voi nyt tehdä melkein kuka tahansa. Aiemmin vaikuttajat olivat tyypillisesti julkkiksia tai esimerkiksi tunnettuja bloggaajia, mutta viime vuosina yritykset ovat tehneet enenevissä määrin yhteistyötä niin sanottujen mikrovaikuttajien kanssa. Mikrovaikuttajien seuraajamäärät ovat huomattavasti pienempiä. Joidenkin arvioiden mukaan mikrovaikuttajan somekanavalla on alle 10 000 seuraajaa. Vertailun vuoksi: tunnetuimmilla suomalaisilla vaikuttajilla on satoja tuhansia seuraajia.

Vaikuttajamarkkinoinnin yleistyminen on johtanut myös ongelmiin. Julkaisuissa tulee olla selvä merkintä kaupallisesta yhteistyöstä. Aina näin ei kuitenkaan ole. Piilomainontaan somessa on vaikea puuttua. Vaikuttajat eivät välttämättä tietoisesti yritä piilotella mainontaa, mutta he eivät aina tiedä, mikä on mainontaa ja miten se tulisi merkitä. Vaikuttajilla ei välttämättä ole aiempaa kokemusta markkinoinnin toteuttamisesta tai sen pelisäännöistä. Toisaalta piilomainonta ei ole ainoastaan mikrovaikuttajien ongelma, vaan myös kokeneemmat vaikuttajat ovat saaneet huomautuksia puutteellisista merkinnöistä.

Vaikuttajamarkkinointia koskevat samat säännöt kuin muutakin markkinointia.

Osaltaan piilomarkkinoinnin määrää selittää se, että mainonnan merkitsemisen käytännöt eivät ole kaikilta osin täysin vakiintuneet. Vaikuttajamarkkinointia koskevat samat säännöt kuin muutakin markkinointia, mutta koska some on vielä suhteellisen uusi ja jatkuvasti uusien sivustojen ja sovelluksien myötä muuttuva markkinoinnin alusta, ei kaikkien sääntöjen soveltaminen käytännössä ole aina selvää. Tämä ei kuitenkaan ole syy jättää mainontaa merkitsemättä. Sääntely ja säännöt ovat olemassa, niihin vain täytyy tutustua ja sitoutua.

Somen kuluttajan ei tulisi huolehtia siitä, yritetäänkö häneen vaikuttaa kaupallisesti piilomainonnan keinoin. On sekä vaikuttajan että yrityksen velvollisuus huolehtia siitä, että mainonnasta kerrotaan asianmukaisesti, avoimesti ja selkeästi. Onneksi useimmat somevaikuttajat näin jo tekevätkin.

Lue lisää: Kuluttaja-asiamiehen linjaus vaikuttajamarkkinoinnista

Blogikirjoitukset eivät ole Kuluttajaliiton virallisia tiedotteita, lausuntoja, julkilausumia tai kannanottoja. Blogit ovat yhteiskunnallisia keskustelunavauksia kirjoittajan esiin nostamista näkökulmista. Blogeissa julkaistaan myös vieraskynätekstejä.

Anni Saari

Avustava lakimies