Lausunnot

Lausunto komission luomuohjelmasta

24.5.2021 | Ruoka

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle

Komission tiedonanto luonnonmukaisen tuotannon kehittämistä koskevasta toimintasuunnitelmasta, E 55/2021 vp

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua otsikkoasiasta ja esittää kohteliaimmin seuraavat huomiot:

Kuluttajaliitto pitää tärkeänä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tiimoilta tehtäviä toimia, joilla pyritään kohti kestävämpää elintarvikejärjestelmää. Erityisesti Pellolta pöytään-strategia pitää sisällään monia kuluttajien kannalta tärkeitä aloitteita, mutta myös nyt käsittelyssä oleva luomua koskeva toimintasuunnitelma on tärkeä osa kokonaisuutta.

Kuluttajaliitto pitää E-kirjeessä esitettyä Suomen kantaa hyvänä. Erityisesti toimintasuunnitelman toimintalinja 1:n toimenpiteet ovat kuluttajien kannalta merkityksellisiä. Kuluttajien kiinnostusta ja ymmärrystä luomutuotannosta tulee pyrkiä lisäämään ja samalla toteuttaa muita toimia, joilla luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden kysyntää kasvatetaan. Kestävämmistä ruokavalinnoista tulee pyrkiä tekemään kuluttajien kannalta kiinnostavia, ensisijaisia, saavutettavia ja kohtuuhintaisia.

Kuluttajaliitto pitää hyvänä myös sitä, että Suomi valmistelee myös omaa luomuohjelmaa ja että sen tavoitteet ovat linjassa komission toimintasuunnitelman kanssa. Kansallisessa ohjelmassa voidaan tehdä myös osin kunnianhimoisempia tavoitteita ja huomioida suomalaisten kuluttajien ja kysynnän erityispiirteitä, mitä pidämme hyvänä asiana.