Tiedotteet

Kuluttajaliitto toimii jatkossa entistä vahvemmin myös potilaan ja sote-palveluiden käyttäjien oikeuksien edistäjänä

27.4.2021 | Sosiaali- ja terveyspalvelut

Potilaiden ja sote-palveluiden käyttäjien asema kaipaa edelleen parannusta. Moni palveluiden käyttäjä ei esimerkiksi tiedä, mistä saa tarvittaessa neuvontaa potilaan oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Tarve potilaiden ja sote-palveluiden käyttäjien oikeuksien neuvonnalle ja tietoisuuden edistämiselle on suuri. 

Kuluttajaliitto toimii jatkossa entistä vahvemmassa roolissa potilaan ja julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien edunvalvonnassa, neuvonnassa ja koulutuksessa. Suomen Potilasliiton toiminta on päättynyt 26.4.2021. ”On hienoa, että potilaiden ja sote-palveluiden käyttäjien edunvalvonnalla on jatkossa entistä laajemmat hartiat”, toteaa Suomen Potilasliiton pitkäaikainen puheenjohtaja, järjestöneuvos Paavo Koistinen. ”Näemme, että mahdollisuudet parantaa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien asemaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttamalla, sekä neuvonnan ja koulutuksen keinoin kasvavat jatkossa”, Koistinen kuvailee toiminnan lakkauttamisen ja viestikapulan vaihdon tunnelmia. 

Kuluttajaliiton selvityksen (2020, n = 1109) mukaan yli puolet vastaajista (53 %) ei tiennyt, mistä saisi tarvittaessa potilasoikeusneuvontaa. Vain 23 % vastasi tietävänsä, mistä kyseistä neuvontaa tarvittaessa saa. Loput vastaajat eivät osanneet vastata kysymykseen lainkaan. 

Potilas on monesti heikossa asemassa, mikäli hän joutuu esimerkiksi hoitovirheen kohteeksi. ”Tietoa potilasoikeusneuvontaa lakisääteisesti antavista potilasasiamiehistä sekä muista tietolähteistä onkin levitettävä tehokkaasti”, muistuttaa järjestöneuvos Paavo Koistinen

Kaikille avointa maksutonta neuvontaa potilaan ja sote-palveluiden käyttäjän oikeuksista 

Viime vuoden alussa Kuluttajaliitto avasi kaikille avoimen ja maksuttoman oikeusneuvonnan potilaiden ja sote-palveluiden käyttäjille. Palvelu tarjoaa neuvontaa myös potilas- ja sosiaaliasiamiehille heidän työnsä tueksi. Neuvontaa antaa Kuluttajaliiton potilaan oikeuksien asiantuntija Julia Lumijärvi. Julia on koulutukseltaan hammaslääketieteen lisensiaatti ja oikeustieteen maisteri. 

Kuluttajaliitto toimii myös Potilas- ja asiakaslehden julkaisijana. Kuluttajaliitto valmistelee parhaillaan omaa potilas- ja asiakaspoliittista ohjelmaansa. Valmistelun tueksi toteutetaan muun muassa erilaisia selvityksiä ja haastatteluja. 

Kaikille avoin neuvonta potilaiden ja sote-palveluiden käyttäjien oikeuksista palvelee puhelimitse maanantaisin klo 9–11 ja 13–15, puh. 09 454 22 150 (mpm/pvm). 

Potilasoikeusneuvonta auttaa esimerkiksi seuraavissa kysymyksissä: 

● Kuka on vastuussa, jos saat huonoa sote-palvelua? 

● Ketkä ovat potilaan/asiakkaan omaisia ja läheisiä? Mitä oikeuksia potilaan omaisella on? 

● Mitä tulee tehdä, jos henkilökunta havaitsee, että potilasta/asiakasta yritetään hyväksikäyttää taloudellisesti? 

● Potilas ei hyväksy naislääkäriä. Onko hänellä oikeus saada paikalle mieslääkäri? 

● Kotihoidon asiakas haluaa jäädä kotiin, vaikka kotihoidon hoitaja haluaa hänen menevän ambulanssilla sairaalaan. Kenen tahto lopulta ratkaisee? 

● …ja monissa muissa potilaan oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä.