Blogit

Potilaan arvojen tunteminen luo perustan hyvälle tiedonsiirrolle hammashoidossa

9.3.2021 | Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kuluttajaliiton webinaarissa 4.3.2021 keskusteltiin potilaan tiedonsaantioikeudesta hammashoidossa.

Potilaan tiedonsaantioikeus on yksi keskeisimmistä potilaan oikeuksista. Riittävä tiedonsiirto terveydenhuollon henkilökunnalta potilaalle turvaa potilaan itsemääräämisoikeutta sekä oikeusturvaa ja on pohja myös hyvän luottamussuhteen rakentamiselle.

Webinaarissa Kuluttajaliiton potilaan oikeuksien asiantuntija Julia Lumijärvi kertoi potilaan tiedonsaantioikeudesta. Panelistit Kyllikki Koistinen, Ulla Hautanen ja Eero Raittio keskustelivat alustuksen jälkeen siitä, mihin tietoon potilaalla on hammashoidossa oikeus.

Potilaan arvojen tunteminen luo perustan hyvälle tiedonsiirrolle hammashoidossa.

Keskustelussa nousi esiin, kuinka tärkeää hammaslääkärin on tuntea ja huomioida hoidettavan potilaan arvomaailma. Lainsäädäntö asettaa raamit potilaan tiedonsaantioikeudelle ja näitä säännöksiä hammaslääkärin on noudatettava. Jos hammaslääkäri tuntee potilaan arvomaailman, eli esimerkiksi kuinka tärkeää taloudelliset tai ulkonäköön liittyvät kysymykset ovat potilaalle, pystyy hammaslääkäri tarjoamaan potilaalle enemmän tietoa potilaalle tärkeistä asioista. Hammaslääkärin täytyy myös jatkuvasti lisäkouluttaa itseään, jotta hän pystyy tarjoamaan ajantasaisimman ja tutkitun tiedon potilaalle. Potilaan vapaus valita hoitovaihtoehdoista tulee turvata tarjoamalla luotettavaa tietoa potilaalle.

Potilaan vapaus valita hoitovaihtoehdoista tulee turvata tarjoamalla luotettavaa tietoa potilaalle.

Kun potilas etsii tietoa hammashoidosta internetistä, hyviä tiedonlähteitä ovat panelistien mukaan esimerkiksi potilaalle suunnatut Käypä hoito -suositukset. Paneelikeskustelussa nousi esiin, että jos hoitokäynnin jälkeen jokin asia jää mietityttämään potilasta, niin kannattaa rohkeasti ottaa yhteyttä omaan hammaslääkäriin. Panelistit olivat yhtä mieltä siitä, että potilasasiakirjamerkintöjen rooli on keskeinen tiedonsiirrossa hammaslääkäreiden välillä, mutta myös tiedonsiirrossa hammaslääkäriltä potilaalle.

Kuluttajaliitto kiittää kaikkia panelisteja sekä webinaarin yleisöä loistavasta keskustelusta!

Blogikirjoitukset eivät ole Kuluttajaliiton virallisia tiedotteita, lausuntoja, julkilausumia tai kannanottoja. Blogit ovat yhteiskunnallisia keskustelunavauksia kirjoittajan esiin nostamista näkökulmista. Blogeissa julkaistaan myös vieraskynätekstejä.

Julia Lumijärvi

Potilaan oikeuksien asiantuntija