Lausunnot

Lausunto puhelinliittymien puhelinmarkkinointikiellon jatkamisesta

12.2.2021 | Digi, verkko ja mobiili

KIRJALLINEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ SÄHKÖISEN VIESTINNÄN PALVELUISTA ANNETUN LAIN JA TIETOYHTEISKUNTAKAAREN MUUTTAMISESTA JA VÄLIAIKAISESTA MUUTTAMISESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä ja esittää seuraavaa:

Kuluttajaliitto kannattaa väliaikaisten säännöksien voimassaolon jatkamista. Säännöksien jatkamiselle esitetyt perustelut ovat selkeät. Puhelinliittymien puhelinmarkkinointikiellon osalta Kuluttajaliitto yhtyy vahvasti esitettyyn, että edelleen on tarve suojata kuluttajia haitallisilta markkinointikäytännöiltä sekä markkinoilla aikaisemmin havaituilta häiriöltä. Tätä tukee myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston puhelinmarkkinointia koskevassa selvityksessä esitetty yleinen havainto siitä, että kuluttajat kokevat puhelinmyynnin kielteisesti eikä puhelinmyyntiä pidetä hyödyllisenä.