Tiedotteet

Kuluttajaliitto: Sosiaalinen luototus kaikkiin kuntiin

29.1.2021 | Kuluttajaliitto

Kuluttajaliitto on määritellyt omat tavoitteensa kuntavaaleihin vuonna 2021. Kuluttajaliiton kuntavaalitavoitteet ovat askel kohti toimivaa ja oikeudenmukaista kuntaa, jossa kuluttajan ja sote-palveluiden käyttäjän asema huomioidaan ympäristöä unohtamatta. Sosiaalisen luototuksen saaminen kaikkiin kuntiin on yksi Kuluttajaliiton kärkitavoitteista. 

Kunta voi myöntää sosiaalisen luoton henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa muulla tavoin, mutta jolla kuitenkin on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta. 

”Lainan tulee olla saatavilla samoin ehdoin asuinpaikasta riippumatta. Prosessin tulee lisäksi olla nopea, jotta se vastaa akuuttiin tarpeeseen ja on oikea vaihtoehto kulutusluotoille”, sanoo Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell. Sosiaalinen luototus oli vuonna 2019 aktiivisessa käytössä vain 30 kunnassa. Nykytilanne asettaa ihmiset epäyhdenvertaiseen asemaan asuinpaikan perusteella ja siten edistää alueellisia eroja kansalaisten taloudellisessa toimintakyvyssä ja hyvinvoinnissa. 

Sosiaalisella luotolla turvataan kotitalouksien toimintakykyä ja ehkäistään taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista. ”Sosiaalinen luototus tulee saada jokaiseen kuntaan. Sillä turvataan kuntalaisten hyvinvointia ja taloudellista toimintakykyä sekä ehkäistään ylivelkaantumista”, Beurling-Pomoell toteaa. 

Kuluttajaliiton pääteemat kuntavaaleihin 2021 ovat sosiaalinen luototusmielenterveysruoka-apu ja -hävikki, kohtuuhintainen asuminen, digitaaliset palvelut, jätehuolto, julkinen liikenne ja maankäytön suunnittelu

Lisää tietoa tavoitteista taustoineen löytyy Kuluttajaliiton kotisivuilta: https://www.kuluttajaliitto.fi/kuntavaalit2021/