Blogit

Terveyttä ei edistetä pelkästään terveyskeskuksissa

1.12.2020 | Sosiaali- ja terveyspalvelut

Terveys on haastava käsite, sillä se tarkoittaa jokaiselle meistä eri asioita. Yksi meistä kokee olevansa terve silloin, kun hänellä on voimia leikkiä viikoittain lastenlasten kanssa. Toinen taas kokee olonsa terveeksi silloin, kun reumalääkityksen avulla pahimmat nivelkivut on saatu pois ja kaupassakäynti on mahdollista.

Terveyttä on yritetty määritellä vuosien aikana, mutta harva terveyden määritelmistä on onnistunut täysin. Yksi keskeisimmistä terveyden määritelmistä on Maailman terveysjärjestö WHO:n määritelmä terveydestä ”täydellisenä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilana”. WHO:n määritelmässä on hyvää terveyden hahmottaminen laaja-alaisena asiana, mutta sitä on kritisoitu muun muassa siitä syystä, että harvoin terveys on täydellinen tila. Tähän kritiikkiin on helppo yhtyä, sillä oikeastaanhan terveys on hyvin subjektiivinen asia ja monisairaat henkilötkin voivat kokea olonsa hyvin terveiksi.

Terveys on hyvin subjektiivinen asia ja monisairaat henkilötkin voivat kokea olonsa hyvin terveiksi.

Perustuslaissa – eli koko lainsäädäntömme kivijalassa – on säädetty, että yhteiskuntamme tulee edistää terveyttä eli siis toteuttaa terveyden edistämistä. Usein terveyden edistämisestä tulee mieleen lääkärin tai terveydenhoitajan vastaanotolla toteutettu neuvonta esimerkiksi painon pudottamiseen liittyen. Terveyden edistäminen on kuitenkin paljon muutakin. Esimerkiksi, kun kunta hiekoittaa alueensa teitä, edistää se samalla kuntalaisten terveyttä ehkäisemällä mahdollisia liukastumisia. Kun kunta rakentaa alueelle uutta uimahallia yhdessä rakennuttajan kanssa, voidaan jopa tämä toiminta nähdä terveyden edistämisenä. Kunnan eri toimijoiden yhdessä organisoimat teemapäivätkin vahvistavat kunnan yhteisöllisyyttä ja ihmisten henkistä hyvinvointia, eli ovat siis myös yksi terveyden edistämisen muoto.

Usein alkuvuodesta ihmisillä nousee kova halu parantaa omaa terveyttään, eli toteuttaa yksilötasolla omaa terveyden edistämistään. Kuntosalikortteja ostetaan kilpaa ja jumpat täyttyvät ahkerista urheilijoista. Jokaisen tulisi kuitenkin muistaa, että niin kuin Maailman terveysjärjestökin toi aikoinaan esiin, terveys ei tarkoita vain ihmisen fyysistä hyvinvointia, vaan mielenterveys on vähintään yhtä tärkeä asia. Muistetaan siis tehdä kaikkemme, jotta jaksamme pimeän talven yli. Etsitään ilonhetkiä arjesta ja tehdään meitä ilahduttavia asioita korona-arjen keskelläkin, turvallisuudesta tinkimättä.

Blogikirjoitukset eivät ole Kuluttajaliiton virallisia tiedotteita, lausuntoja, julkilausumia tai kannanottoja. Blogit ovat yhteiskunnallisia keskustelunavauksia kirjoittajan esiin nostamista näkökulmista. Blogeissa julkaistaan myös vieraskynätekstejä.

Julia Lumijärvi

Potilaan oikeuksien asiantuntija