Tiedotteet

Kuluttajien oikeudet paranevat EU:ssa – edustajakanne vihdoin maaliin

24.11.2020 | Ostaminen ja kuluttajansuoja

Edustajakannedirektiivi edistää kuluttajien oikeuksien toteutumista. Sen tarkoituksena on vahvistaa kuluttajien mahdollisuuksia saada hyvitystä kärsimistään menetyksistä silloin, kun elinkeinonharjoittaja on rikkonut kuluttajan oikeuksia suojaavaa lainsäädäntöä.

Eurooppalainen kuluttajaliike ja Kuluttajaliitto ovat jo vuosikymmeniä ajaneet ryhmäkanteen kaltaista työvälinettä kuluttajien edunvalvontaan. Uusi oikeussuojakeino, edustajakanne, mahdollistaa hyvitysvaatimuksen esittämisen vahinkoa kärsineen kuluttajaryhmän puolesta.

”Kyseinen lainsäädäntö on vahva työkalu kuluttajan edun varmistamiseksi. Sen käytön tulee aina perustua tarkkaan harkintaan ja korostuneeseen vastuullisuuteen”, muistuttaa Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell.

Käytännössä esimerkiksi kuluttajajärjestö voisi tietyin edellytyksin nostaa kanteen kuluttajaryhmän puolesta, jotta yksittäiset kuluttajat eivät joudu kukin toimimaan yksin omassa asiassaan.

Tulevaisuudessa direktiivi mahdollistaa edustajakanteen ajamisen monilla eri aloilla. Soveltamisala on todella laaja ja kattaa monia toimialoja, kuten rahoituspalvelu-, energia-, televiestintä-, terveys- ja ympäristöalat.

”Laajoja kuluttajaryhmiä koskeva harhaanjohtava markkinointi, sekä virheelliset tuotteet tai palvelut ovat esimerkkejä, jolloin voitaisiin nostaa kanne kuluttajan puolesta ja vaatia hyvitystä”, Beurling-Pomoell toteaa. ”Esimerkiksi harhaanjohtavissa mainoskampanjoissa, kuten Volkswagenin ”dieselgatessa” muutamia vuosia sitten oltaisiin voitu ajaa kuluttajan oikeuksien toteutumista. Toinen esimerkki, jossa mahdollisesti voitaisiin jatkossa käyttää edustajakannetta, on Vastaamon tapauksen kaltaiset tapahtumat.”

Seuraavaksi asia siirtyy EU:n jäsenvaltioiden kansalliseen täytäntöönpanoon.

Lue lisää