Tiedotteet

Yksityisyyttä ei saa vaarantaa helpomman kaupankäynnin nimissä – Kuluttajaliitto mukana allekirjoittamassa vetoomusta

16.11.2020 | Digi, verkko ja mobiili | Ostaminen ja kuluttajansuoja

Maailman kauppajärjestö WTO:ssa on parhaillaan käynnissä neuvottelut sähköisen kaupan globaaleista säännöistä. Tiedonsiirron helpottaminen maiden rajojen yli voi tuoda mukanaan yksityisyys- ja tietosuojariskejä kuluttajille. Yhteensä 42 kuluttajien ja digitaalisten oikeuksien etujärjestöä vaativat, ettei sähköiseen kaupankäyntiin liittyviä kuluttajien oikeuksia eikä ihmisten yksityisyyttä vaaranneta.

WTO:n neuvotteluissa käsitellään tiedonsiirtojen helpottamista maiden rajojen yli. Tämän seurauksena ihmisten perusoikeuksia yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaan ei välttämättä voida suojata riittävästi. Kuluttajien ja digitaalisten oikeuksien ryhmät kehottavat yhteisessä lausunnossaan WTO:n neuvottelijoita harkitsemaan vakavasti näiden tietojensiirron helpottamista koskevien sääntöjen vaikutuksia ihmisten yksityisyydelle ja henkilötietojen suojalle.

Neuvottelut on aloitettu jo vuonna 2019 ja niihin osallistuu 80 maata. Tavoitteena neuvotteluissa on tehdä rajat ylittävästä sähköisestä kaupankäynnistä helpompaa sekä kuluttajille että yrityksille.

Joidenkin maiden tavoitteena on ilmeisesti varmistaa tietojen siirron helpottuminen maiden rajojen yli. Datan vapaata liikkuvuutta on ennenkin priorisoitu yksityisyyden ja tietosuojan kustannuksella.  Tällaisia ​​sääntöjä on jo muissa kauppasopimuksissa, kuten uudessa Yhdysvaltojen, Meksikon ja Kanadan sopimuksessa. Säännöt rajoittavat maiden kykyä säännellä tietosuojaa ja yksityisyyttä.

Kuluttajien ja digitaalisten oikeuksien ryhmille tämä ei ole hyväksyttävää. Ihmisten oikeuksien suojelu on oltava etusijalla, erilaiset eturyhmät ja -järjestöt toteavat lausunnossaan.

Lue lisää:

Kansainvälinen julkilausuma: CONSUMER AND DIGITAL RIGHTS GROUPS CALL ON THE INTERNATIONAL JOINT INITIATIVE ON E-COMMERCE TO SAFEGUARD DATA PROTECTION AND PRIVACY

Euroopan Kuluttajajärjestö BEUC:in suositukset sähköiseen kaupankäyntiin liittyen