Muut

Ostoskorin tuotteiden hintavertailu

15.11.2020 | Selvitykset ja kyselyt

Kuluttajaliiton selvityksen mukaan 54 % vastaajista oli vertaillut oman ostoskorinsa yleisimpien tuotteiden hintoja eri kauppojen välillä. Yhteensä 58 % kertoi vertailleensa hintoja joskus. 42 % vastaajista ei ollut vertaillut oman ostoskorinsa sisältämien tuotteiden hintoja.

Tulokset selvisivät Kuluttajaliiton kyselytutkimuksessa (n = 1047), jonka toteutti Aula Research syyskuussa 2020.